Hopp til hovedinnholdet på siden

Trafikksikkerhet

Veg : Annet (fritekst)
2022-11-16 14:10 (#81365)
Under behandling Under behandling

Adresse: LIDSKJALVGUTUA 1

Kart (60.3581697, 10.5722989)

Når man skal kjøre ut i Storgata fra Lidskjalvgutua, så er det veldig uoversiktlig til høyre. Årsaken er at Casablanca Kjøkken plasserer et stort fortauskilt i synsvinkelen vår til høyre når vi skal se etter om det kommer trafikk. Restauranten har blitt spurt om å trekke skiltet lengre inn på fortauet, men møter ingen forståelse.
Vi tenker at det veier litt tyngre hvis kommunen tar kontakt med anmodning om å justere seg litt.

Kommentar fra kommunen:

Vi tar kontakt med driveren og anmoder dem om å flytte skiltet.