Hopp til hovedinnholdet på siden

Borgerlig vigsel

Her er informasjon til dere som planlegger å gifte dere og som ønsker en borgerlig vielse.

Hvem kan gifte seg borgerlig i Gran kommune?

Tilbudet gjelder for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Det er tilstrekkelig at én av brudeparet, eller en av foreldrene / foresatte er bosatt i kommunen. Utenlandske statsborgere må ha lovlig opphold i Norge.

Det er også mulig for brudepar fra andre kommuner å bli viet borgerlig i Gran kommune, mot et gebyr. Se betalingssatser under avsnittet Pris.

Før dere gifter dere

1. Fyll ut skjema og send til Folkeregisteret

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dere må derfor fylle ut og sende inn skjemaet til Skatteetaten.  Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Skjemaene finner du på Skatteetatens nettsider om ekteskap i Norge.

Skjemaene sender du til folkeregisteret ved Skatt Øst, Gjøvik. Folkeregisteret gjør så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

2. Dere mottar en attest fra Skatteetaten
Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest.  Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål rundt en slik attest må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

3. Send attesten til Gran kommune
Etter at dere har fått prøvingsattesten fra Skatteetaten, må den sendes Gran kommune ved ordfører. Adresse: Enten postmottak@gran.kommune.no, eller til Postboks 41, 2714 Jaren eller til. Her kan dere samtidig starte dialogen om tid og ramme for vielsen.

Pris

Tilbudet er gratis for deg som bor i Gran kommune når, vielsen foregår innenfor normal arbeidstid. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet. 

For vielser utenom normal arbeidstid, eksempelvis lørdag og søndag, er betalingssatsen for deg som bor i Gran, kr. 2 500,-

For brudepar fra andre kommuner er betalingssatsen kr. 2 500,- uansett om vielsen foregår innenfor eller utenfor normal arbeidstid.

Hvem vier dere?

I Gran kommune er tre personer gitt vigselsmyndighet: Ordfører Randi Eek Thorsen, varaordfører Pål Arne Oulie og formannskapsmedlem Willy Westhagen.

Hvilke dager kan dere vies?

Vielser gjennomføres vanligvis fredager i tidsrommet 09.00–15.00.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om borgerlig vigsel, kan du ta kontakt med Gran kommune ved å sende en e-post til postmottak@gran.kommune.no

Les også mer om ordningen på Regjeringens nettsider