Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om faktura og purring

Her finner du en oversikt over når du får faktura fra de ulike tjenesteområdene i kommunen.

Vi har også en selvbetjeningstjeneste hvor du finner alle fakturaene dine, og kan søke om betalingsutsettelse:   
Finn fakturaene dine

Hvordan du mottar faktura fra oss, avhenger av hva slags postkasse du bruker. Hvis du

  • har opprettet en digital postkasse, sender vi fakturaen dit 
  • har reservert deg mot å få digital post, sender vi deg fakturaen som papirpost
  • ikke har opprettet digital postkasse eller reservert deg, vil du motta fakturaen i Altinn

Ønsker du å opprette digital postkasse, kan du gjøre det på nettsiden norge.no.

Kommunale avgifter

I utgangspunktet sender vi ut faktura fire ganger per år for kommunale avgifter.

Forfallsdatoene for disse fakturaene er

  • 20. mars
  • 20. mai
  • 20. september
  • 20. november

Månedlig faktura

Hvis du ønsker å få månedlig faktura, kan du sende en e-post til kommunaleavgifter@gran.kommune.no. I e-posten opplyser du om gårds- og bruksnummer, og navnet til personen fakturaen står på. For å få månedlig faktura, må du ha e-faktura eller avtalegiro med Gran kommune.

Fritak fra kommunale avgifter

Du kan søke om fritak fra kommunale avgifter. Om du får innvilget søknaden, avhenger av om du fyller kriteriene. Disse kan du lese om i Sanitærreglementet, som du finner under "Aktuell informasjon" på denne siden.

Du søker om fritak ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no. Søknaden må inneholde gårds- og bruksnummer og adresse. Du må også skrive hvilket grunnlag du søker om fritak på.

Pleie og omsorg

Det sendes ut faktura hver måned til deg som mottar pleie- og omsorgstjenester.

Barnehage og SFO (skolefritidsordning)

Det sendes ut faktura hver måned til deg som kjøper plass i barnehage eller ved SFO.

Husleie for kommunal bolig

Det sendes ut faktura hver måned til deg som betaler husleie for kommunal bolig.

Hadeland kulturskole

Det sendes ut faktura én gang hvert semester (vår og høst) for deg som betaler for undervisning i Hadeland kulturskole.

Purring

Dersom fakturaene ikke blir betalt til forfall, sender vi ut purring etter 14 dager. Det legges da til et purregebyr på 35 kroner. 

Dersom purringen ikke blir betalt, vil fakturaen bli krevd inn etter regler i tvangsfullbyrdelsesloven.

Kristin Tidemann

økonomikonsulent
kristin.tidemann@gran.kommune.no
90 25 65 65