Hopp til hovedinnholdet på siden

Avkjørselstillatelse

Hvis du vil lage en avkjørsel fra kommunal veg, må du søke om dette. Sett deg godt inn i retningslinjene før du søker. 

Retningslinjer for private avkjørsler fra kommunal veg

  • Avkjørselen må ikke ligge høyere enn vegkanten av den kommunale vegen.
  • På de første to meterne fra vegkanten skal avkjørselen ha et jevnt fall på maksimum seks centimeter (tre prosent). På vanskelige steder kan det dispenseres, slik at lengden fra vegkanten blir én meter med jevnt fall på tre centimeter (tre prosent).
  • Den private vegen bør ikke ha større stigning/fall enn 12,5 prosent (1:8). 
  • Avkjørselen må utformes slik at overvann, søle og grus ikke blir ledet ut på den kommunale vegen. 
  • Der avkjørselen går over veggrøft, må du legge ned rør med minimum innvendig diameter 200 millimeter.  Røret skal legges slik at veggrøftens funksjon opprettholdes.  Grøftevann skal ha fritt løp inn i og ut av røret.
  • Avkjørselen skal i sin helhet tilpasses hovedvegens lengde- og tverrprofil.
  • Siktkravene i avkjørsel vil variere avhengig av hva slags fartsgrense som gjelder for den kommunale vegen. Frisiktområdet skal være fri for sikthindringer høyere enn en halvmeter over hovedvegens nivå.
  • Avkjørsel til boligområder, industriområder og sørvisanlegg skal utformes som vegkryss.
  • I regulerte områder må reguleringsplanen for området gjennomgås, da det kan være krav til plassering av avkjørsler i området.
  • Dersom ny avkjørsel går over areal regulert til annet enn vegformål, må du søke dispensasjon.

Se retningslinjene med figurer og tegninger her

Arne Olav Olsen

enhetsleder Samferdsel og park
arne.olav.olsen@gran.kommune.no
48 24 34 57