Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedlikehold - hvem har ansvaret?

Gran kommune har ansvar for vedlikehold av kommunale veger. Vedlikehold av private veger er eier eller brukers ansvar, Innlandet fylkeskommune har ansvar for vedlikehold av fylkesveger, og Statens vegvesen har ansvar for vedlikehold av riksveger.

Vegetasjon som hindrer sikt

Sikten må være god langs alle veger, også fortau og gang- og sykkelveger. Dette er viktig for å unngå ulykker.
Dersom eiendommen din grenser mot veg er det ditt ansvar å fjerne vegetasjonen som vokser ut i vegen og hindrer både framkommelighet og sikt.

Du kan lese mer om hvilke regler som gjelder her: Klipp hekker og busker

 

Støvdemping

Gran kommune jobber kontinuerlig med støvdempende tiltak i tørre perioder.

Alle kommunale veger med grusdekke vil bli høvlet og støvdempet. Arbeidet starter opp i løpet av uke 19 og kan pågå hele sommeren.

Arne Olav Olsen

enhetsleder Samferdsel og park
arne.olav.olsen@gran.kommune.no
48 24 34 57