Hopp til hovedinnholdet på siden

Vannprøve og vannkvalitet

Dersom du har privat vannforsyning og mistenker at det kan være noe i vegen med vannkvaliteten, kan det være lurt å ta en vannprøve.

Slik gjør du:

1. Hent vannprøveflasker og skjema for analysepakker i innbyggersørvis på Gran rådhus.

2. Lever vannprøven og det ferdig utfylte skjemaet til innbyggersørvis. Vannprøver sendes til Mjøslab for analyse tirsdag klokka 11.30. Vannprøven bør være så fersk som mulig når den leveres til innbyggersørvis, aller helst fra samme dag (tirsdag morgen). Innbyggersørvis er bemannet i tidsrommet 10.00–14.00 mandag–fredag.

3. Du vil motta resultatet fra Mjøslab. Du vil også få faktura for den analysepakken du bestilte. 

4. Trenger du å gjøre noen tiltak, ta kontakt med vann- og avløpsavdelingen.

Kontroll av offentlig drikkevann

Kontroll av drikkevannet foregår jevnlig, i form av vannprøver som blir analysert på laboratorium.

For å sjekke at det ikke er sykdomsfremkallende bakterier i vannet, tas det prøver på inntaksledningene i de forskjellige vannverkene jevnlig. I tillegg tas det prøver på ledningsnettet.

Av sykdomsfremkallende bakterier er det to hovedgrupper av bakterier man ser etter:

  • Koliforme bakterier (gamle tarmbakterier)
  • Termotolerante koliforme bakterier (nye tarmbakterier, som indikerer fersk kloakk)

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på drikkevannet.

Paulos Kifle

saksbehandler/ingeniør vann og avløp
paulos.kifle@gran.kommune.no
91 64 70 75

Trude Øverlie

avdelingsingeniør Vann og avløp
trude.overlie@gran.kommune.no
91 13 97 93