Hopp til hovedinnholdet på siden

Vannmåler

Du skal lese av vannmåleren din én gang i året. Vi sender ut SMS når det nærmer seg frist for å lese av.

Du skal da svare på SMS med målestand innen oppgitt frist. Du skal du skrive for eksempel «0012345». Har vi ikke registrert mobilnummer på eier av eiendommen, sender vi ut avlesningskort i posten.

Hvis du ikke leser av vannmåleren, vil vi i kommunen stipulere et forbruk som vil gjelde for årsavregningen. Dette er basert på ditt vannforbruk gjennom tidligere år. Hvis du ikke leser av vannmåleren over flere år, kan vi i kommunen kontrollere vannmåleren din. Da må du i så fall betale for arbeidstiden vi bruker til dette.

Montering av vannmåler

Alle nye abonnenter som tilkobler seg offentlig vann-nett må installere vannmåler. 

Vannmåleren må monteres av en autorisert rørlegger. Rørleggeren må hente ut vannmåler i innbyggersørvis på Gran rådhus i tidsrommet mandag–fredag klokka 10.00–14.00. Når vannmåleren hentes må det oppgis navn på eier, adresse, gårds- og bruksnummer, bygningsnummer, vannmålerens plassering og dato for montering.

Kristin Tidemann

økonomikonsulent
kristin.tidemann@gran.kommune.no
90 25 65 65

Paulos Kifle

saksbehandler/ingeniør vann og avløp
paulos.kifle@gran.kommune.no
91 64 70 75