På Hadeland gjelder Trygt hjem-ordningen innenfor Gran kommune.

Trygt hjem - kort fortalt

  • Pris er 69 kr per person (100 kr på røde dager og i høytider).
  • Du må bestille før klokka 20.00.
  • Det må være minimum tre personer som skal hjem til samme område.

Du finner mer informasjon om Trygt hjem på nettsidene til Innlandet fylkeskommune.