Fritidskontakt

Fritidskontakt er en tjeneste alle kommuner har. Du som er barn eller ungdom kan søke om å få fritidskontakt for å få støtte til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Du kan lese mer om hva fritidskontakt er og hvordan du søker her.

 

Ledsagerbevis

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og trenger å ha med deg noen når du skal være med på kultur- eller fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Det betyr at den som er med deg, kan få gratis eller billigere adgang til aktiviteter. Du velger selv hvem som skal følge deg (være ledsager). Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidskontakt eller andre.

Du kan lese mer om ledsagerbevis her.

APO-klubben

APO-klubben er en fritidsklubb for funksjonshemmede. Klubben holder åpent hver mandag klokka 18.00–20.00, utenom skoleferier. 

APO-klubben holder til i aktivitetshuset Lidskjalv i Gran sentrum. Alle er velkommen, og det er bare å møte opp. 

Du kan lese mer om APO-klubben her.

Musikk og teater

Hadeland kulturskole har flere tilrettelagte musikktilbud:

  • Sikk Sakk, en aldersblandet musikkgruppe for barn og unge med funksjonshindre i ulik grad. Her er vi opptatt av sang, spill på instrumenter, glede og mestring.
  • The unique angels, bandtilbud for ungdom og voksne med ulike funksjonsvariasjoner. 
  • Fix fax, en teatergruppe for ungdom og voksne med ulike funksjonsvariasjoner.

Du kan lese mer om tilbudene her.