Hopp til hovedinnholdet på siden

Svømmehallene

Svømmehallene ved Brandbu barneskole og Gran ungdomsskole kan leies av lag/foreninger til aktiviteter i tidsrommene etter klokka 15.00 mandag–fredag og på lørdager og søndager når bassengene ikke benyttes til offentlig bading/folkebadordningen.

Vilkår for å kunne leie svømmehallene er at en person med godkjent livredningskurs har ansvaret for vaktholdet.

Søknadsskjemaet sendes Gran kommune, Postboks 41 2714 Jaren, innen 1. august  for høstsesongen og 15. desember for vårsesongen.

Else Hagen Lyngstad

rådgiver idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
else.hagen.lyngstad@gran.kommune.no
90 88 72 74