Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeid. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket.

SLT arbeidet forankres i Politiråd, som er styringsgruppe for SLT.

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak.

Inger Reidun N. Fleischer
Kulturkonsulent
inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no
Tlf: 915 18 823

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00

Kommunetorget