Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 3. aug. 2021 kl. 10:14

Informasjon om koronavirus

Les mer

SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. 

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. SLT-modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Næringsliv og frivillige organisasjoner er også med i dette nettverket. ​SLT-arbeidet forankres i politirådet, som er styringsgruppe for SLT.

Om SLT-koordinator

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse, og samordner sine tiltak. I Gran har vi en egen SLT-koordinator. 

TIUR (Tidlig innsats - unge og rus)

Prosjektet TIUR er et samarbeid mellom Lunner og Gran. Ansatte i kommunene og på lensmannskontoret deltar i arbeidet. Prosjektet gjennomføres i tråd med SLT-modellen. 

Tidlig innsats betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske, og det er det TIUR handler om.  Målet  er å oppdage, gripe inn raskt og følge opp ungdom som står i fare for å utvikle problemer knyttet til rus og kriminalitet.

Jane Rogstad Slette

SLT-koordinator
jane.rogstad.slette@gran.kommune.no
47 66 35 22

Inger Reidun N. Fleischer

kulturkonsulent 
inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no 
91 51 88 23