Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en lovfestet tjeneste for alle elever som følger undervisning i grunnskoler og videregående skoler.

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell , elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til elevers helse, trivsel og sikkerhet.

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten på Hadeland videregående skole.

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten skal:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

Helsesykepleiers oppgaver:

  • helseundersøkelser
  • vaksinasjon             
  • undervisning/helseopplysning
  • enkelt- og gruppesamtaler
  • samarbeid med foreldre, lege, fysioterapeut, PPT, skole m.m.

Oversikt over når helsesykepleier er på de ulike skolene

Bjoneroa barnehage/skole (onsdag)
Karianne Bleken Brænden
helsesykepleier
Tlf. 40 90 99 50
karianne.bleken.braenden@gran.kommune.no

Brandbu barneskole (mandag–fredag)
Kari Avtjærn
helsesykepleier
Tlf. 95 07 09 15
kari.avtjern@gran.kommune.no

Fredheim skole (tirsdag og annenhver torsdag)
Tina Kottenhoff
helsesykepleier
tlf. 90 71 66 71
tina.kottenhof@gran.kommune.no

Grymyr skole (annenhver onsdag)
Merete F. Moen
helsesykepleier
Tlf. 41 50 61 05
merete.moen@gran.kommune.no

Jaren skole ( onsdag og fredag)
Ragnhild Knutsen Nordengen (fredag)
helsesykepleier
Tlf: 91 34 02 57
ragnhild.knutsen.nordengen@gran.kommune.no

Jorun Haukeli (onsdag)
helsesykepleier
Tlf. 90 11 39 31
jorun.haukeli@gran.kommune.no

Moen skole (mandag, torsdag og annenhver tirsdag)
Merete F. Moen
helsesykepleier
Tlf. 41 50 61 05
merete.moen@gran.kommune.no

Sanne skole (tirsdag og onsdag)
Lise H. Bålerud
helsesykepleier
Tlf. 95 01 43 51
lise.balerud@gran.kommune.no

Trintom skole (mandag, tirsdag og onsdag)
Anne Berit Rustad
helsesykepleier
Tlf. 90 80 25 16
anne.berit.rustad@gran.kommune.no

 

Brandbu ungdomsskole (tirsdag, onsdag, torsdag og fredag)
Astri-Anette Engesvoll Aaserud (tirsdag, onsdag og fredag)
helsesykepleier
Tlf: 90 11 93 82
astri.anette.engesvoll.aaserud@gran.kommune.no

Inger Marit Haugen (torsdag)
helsesykepleier
Tlf. 92 27 73 38
inger.marit.haugen@gran.kommune.no

Gran ungdomsskole (mandag, tirsdag, torsdag og fredag)
Astri-Anette Engesvoll Aaserud (mandag, torsdag og fredag)
helsesykepleier
Tlf: 90 11 93 82
astri.anette.engesvoll.aaserud@gran.kommune.no

Inger Marit Haugen (tirsdag)
helsesykepleier
Tlf. 92 27 73 38
inger.marit.haugen@gran.kommune.no

Hadeland videregående skole (mandag, onsdag og fredag)
Inger Marit Haugen
helsesykepleier
Tlf. 92 27 73 38
inger.marit.haugen@gran.kommune.no

 

Jorun Endresen Haukeli

enhetsleder 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjonen

Rådhusvegen 39
2770 Jaren
94 13 58 29 
Telefontid 8.30–13.00