Hopp til hovedinnholdet på siden

Seksjonering

Når en eiendom består av to eller flere bruksenheter kan den seksjoneres. Hver seksjon blir en egen bruksenhet som kan selges og pantsettes uten at de andre seksjonene blir berørt av dette.

Det ble innført ny seksjoneringslov fra 1. januar 2018, og denne setter mange nye krav til seksjonering. Det er viktig å sette seg grundig inn i eierseksjonsloven og forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering for å sikre at det ikke oppstår uklarheter senere som kan føre til problemer.

Slik søker du

Du må sende inn en søknad om seksjonering eller om reseksjonering til kommunen. Husk å sende inn søknaden i to originaler. Alle hjemmelshavere må undertegne, med mindre det er gitt fullmakt. Du må da legge ved fullmakten som vedlegg til søknaden.

I tillegg må du sende inn dette sammen med søknaden din:

  • vedtekter for sameiet
  • kart som tydelig viser eiendommens grenser og omrisset av bebyggelsen. Dersom det skal inngå utendørsområder, skal det være tydelig hvilke utendørsområder som hører til hvilken bruksenhet.
  • plantegninger over alle etasjer i bygningen som tydelig viser grensene for de ulike bruksenhetene, bruken av rommene og forslag til seksjonsnummer
  • rekvisisjon/skjema for oppmåling, dersom bruksenheten har utendørsområder

 

Hvor lang tid tar det før søknaden er behandlet?

Vi behandler søknaden din så snart som mulig, når vi har mottatt den. Hvis søknaden din ikke er komplett, sender vi den i retur for at du skal få med det som mangler. 

Vi gjør et vedtak om godkjenning eller avslag og sender svaret til deg som har sendt inn søknaden. Du har mulighet til å klage på vedtaket innen tre uker.

Hvis søknaden er godkjent og klagefristen er ute, sender vi i kommunen seksjoneringen til tinglysing.

 

Anne Borgedahl

enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
41 02 73 07

Gro Nordal

Fagansvarlig oppmåling/deling
gro.nordal@gran.kommune.no
Tlf: 409 09 952

Solveig Hallum

Konsulent Plan, bygg og oppmåling
solveig.hallum@gran.kommune.no
Tlf: 469 19 525