Hopp til hovedinnholdet på siden

Regionalt miljøprogram - RMP

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: 

  • redusere forurensning til vann og luft 
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner 
  • tilrettelegge for friluftsliv 
  • ivareta biologisk mangfold 

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Hvem kan søke?

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke?

Du søker om regionalt miljøtilskudd elektronisk, gjennom Altinn. Lenke til skjemaet finner du under overskriften "Skjemaer" på denne siden.

Søknadsskjema finner du under overskriften "Skjema" på denne siden. Veiledning til hvordan du søker, finner du under overskriften "Aktuell informasjon".

Du kan også finne veiledning, søknadsskjema på papir og mer informasjon på nettsiden til Fylkesmannen:

Klikk her for Innlandet!
Klikk her for Viken!

Du kan søke om tilskudd fra 1. august, mens søknadsfristen er 15. oktober.

Kari Anne Oppen

spesialkonsulent jord
kari.anne.oppen@gran.kommune.no
46 95 23 57