Hopp til hovedinnholdet på siden

Råd og veiledning til foreldre

Det er først og fremst foreldres ansvar å ha omsorg for og oppdra barna sine. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. 

Foreldre og barn kan trenge hjelp i kortere eller lengre tid på bakgrunn av en vanskelig livssituasjon. Kanskje klarer foreldrene ikke å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet eller barnet trenger noe ved siden av det foreldrene kan gi. Da har barnevernet et ansvar for å hjelpe til.

I barnevernet vil vi gjerne hjelpe tidlig, før det blir akutt, slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier. Som regel er det best at barn får vokse opp i sitt eget hjem. Vi skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe mor eller far og hjelpe familien med å fungere bedre.

Forebyggende tiltak

  • råd og veiledning for familien i en begrenset eller lengre periode
  • hjelp til å koordinere tiltak for barn med ulike behov. Når flere hjelpeinstanser er med koordinerer vi som oftest tiltakene slik at det blir best mulig totalt
  • økonomisk støtte til barnet slik at det kan delta i for eksempel fritidsaktiviteter 
  • avlastning ved plass i barnehage, skolefritidsordning og lignende
  • fritidskontakt
  • besøkshjem

Tilbud om foreldreveiledning

I Gran kommune tilbyr vi gratis foreldreveiledning. Du kan lese mer på denne siden.

Barneverntjenesten

Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Telefon: 47 63 56 60

Tone Gulbrandsen 
enhetsleder

Gjøvik barnevernvakt

Tlf. 61 18 95 44