Hopp til hovedinnholdet på siden

Private avløp (utslippsstillatelse)

Alle som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning.

Hvem må søke?

Hvis det ikke finnes offentlig avløp i nærheten, må du søke om utslippstillatelse før du kan legges inn vann. Dette gjelder også for fritidsboliger og uansett vannforbruk. Kravet om utslippstillatelse og godkjent avløpsanlegg gjelder uansett om du har installert vanntoalett eller ikke.

Du må søke om utslippstillatelse

  • i forbindelse med nybygg
  • innlegging av vann i eksisterende bygg
  • ved økning av belastningen på anlegget
  • ved behov for oppgradering
  • utvidelse

Du har også plikt om å søke kommunen for å etablere et utslipp av avløpsvann og bygge et avløpsanlegg. I Gran kommune behandler avdelingen for Vann og avløp søknadene, og gir tillatelse til utslipp og bygging av mindre avløpsanlegg. 

I Gran kommune har vi en lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter og lignende.

Slik søker du

Dersom dere ønsker å etablere, endre eller oppdatere et privat avløpsanlegg, må dere kontakte et foretak som kan stå som ansvarlig søker for tiltaket, prosjektere og bygge avløpsanlegget. Dette kan være ett eller flere foretak, siden ikke alle foretak både prosjekterer og utfører.

Ansvarlig søker vil fungere som et bindeledd mellom tiltakshaver (eieren) og kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at de nødvendige funksjoner etter Plan og bygningsloven blir ivaretatt og for at blanketter blir korrekt utfylt og levert samlet til kommunen.

Hvis avløpsanlegget, eller deler av dette, blir liggende på en annens eiendom må dere inngå en avtale om rett til å etablere og vedlikeholde anlegget. Avtalen må gjelde både nåværende og fremtidige eiere av eiendommene. Avtalen må tinglyses.

Det er prosjekterende som, etter nødvendige forundersøkelser, velger beste renseløsning for den enkelte. Dette gjøres i tråd med lokal forskrift. Du kan lese om ulike renseløsninger her.

Søknadsskjema må signeres av tiltakshaver og ansvarlig søker. Ansvarlig søker fyller ut skjema og sender dette inn sammen med påkrevd dokumentasjon og prosjektering.

 

Legge inn vann på hytta?

Alle som skal legge inn vann må ha en godkjent utslippstillatelse, dette gjelder både med og uten WC. Merk at også innvendig røropplegg fra beholder er å regne som innlagt vann i denne sammenhengen.

En godkjent løsning vil kreve helårsvei frem til fritidsboligen slik av anlegget kan tømmes.

Alle som ønsker å legge inn vann, må først få prosjektert en avløpsløsning og søke om utslippstillatelse. Det er viktig å forsikre seg om at avløpsløsningen blir godkjent før vannet legges inn. 

Viktig! Enkelte leverandører av hytteløsninger reklamerer med at de har løsninger som ikke krever utslippstillatelse. Dette stemmer nødvendigvis ikke i henhold til vår lokale forskrift. Det betyr at det etter kontroll på deres fritidsbolig vil bli gitt pålegg som kan føre til at dere må bygge et helt nytt avløpsanlegg.

Vi gjør også oppmerksom på at tett tank ikke er godkjent løsning for fritidsboliger i Gran kommune i henhold til lokal forskrift.

Dersom du allerede har innlagt vann på din fritidsbolig, men ikke har godkjent renseløsning, kan du lese om hvordan du går fram for å søke om dette slik at det blir lovlig under "Slik søker du" over.

Det avdekkes mange tilfeller av ulovlig innlagt vann uten godkjente avløpsanlegg i forbindelse med den pågående oppryddingen i spredt avløp. Disse får pålegg om å fjerne vanninntaket eller om ønskelig å søke utslippstillatelse i henhold til sentral og lokal forskrift.

Les mer: Folkehelseinstituttets brosjyre om drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

Paulos Kifle

saksbehandler/ingeniør vann og avløp
paulos.kifle@gran.kommune.no
91 64 70 75

Trude Øverlie

avdelingsingeniør Vann og avløp
trude.overlie@gran.kommune.no
91 13 97 93