Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 15. april 2021 kl. 09:43

Informasjon om koronavirus

Les mer

Priser for SFO-plass og søknad om redusert betaling

Her finner du informasjon om hva det koster med SFO-plass, og om reglene for redusert betaling. Oversikt over hva tilbudet koster, finner du under overskriften "Priser" på denne siden. 

Hva en SFO-plass koster, avhenger av hvor mange timer du har kjøpt. Matpenger kommer i tillegg. 

Du betaler for SFO-plassen i ti måneder per år, juli og august er betalingsfrie måneder. Det er egne priser for sommer-SFO.

Rabatt for søsken

Vi gir 25 prosent avslag i prisen for søsken. Rabatten gis barnet eller barna som har det rimeligste tilbudet.  Rabattordningen gjelder kun skolefritidsordningen, og har ingen kobling mot barnehage. Sommerferietilbudet har ikke søskenrabatt.

Slik søker du om redusert foreldrebetaling eller gratis plass

​1. august 2020 ble det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. og 2. årstrinn, og gratis plass for barn på 5.-7. årstrinn med behov for særskilt tilrettelegging.

Når du har fått SFO-plass, kan du søke om redusert foreldrebetaling eller gratis plass via Visma Flyt Skole på nett:

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å søke om redusert betaling er 25. september for skoleåret 2020/2021. 
Dersom vi mottar søknaden din innen søknadsfristen, og søknaden blir innvilget, vil redusert betaling gjelde fra 1. september. 
For søknader om redusert foreldrebetaling som kommer etter 25. september, vil vedtaket gjelde fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.
 
Søknadsfristen for å søke om redusert foreldrebetaling er 1. august hvert år fra og med skoleåret 2021/2022
Dersom vi mottar søknaden din innen søknadsfristen, og søknaden blir innvilget, vil redusert betaling gjelde fra 1. september. 
For søknader om redusert foreldrebetaling som kommer etter 1. august, vil vedtaket gjelde fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.
 
Alle må søke hvert år.

Hvem kan søke om inntektsgradert betaling eller gratis plass på SFO?

Foresatte til elever i 1. og 2. trinn med en samlet inntekt i husholdningen under kr 577 162,- kan søke om redusert foreldrebetaling.

 • Maksprisen for SFO-tilbudet må være høyere enn seks prosent av den samlede bruttoinntekten til husholdningen for at søknaden skal innvilges. 
 • Hvis foresatt som søker har samboer, som ikke er far/mor til barnet, skal også denne inntekten legges til husholdningens bruttoinntekt.
 • Det er ikke en forutsetning at barnet har heltidsplass for at foresatte skal omfattes av ordningen.
 • Du kan først søke om redusert betaling når du har plass i SFO. Redusert pris gjelder kun prisen for opphold. Alle må betale Gran kommunes sats for mat (kost).

Foresatte til elever med spesielle behov som går i 5., 6. og 7. trinn kan søke om å få gratis opphold i SFO.  

 • Foresatte må betale Gran kommunes sats for mat (kost). 
 • For søknader om gratis opphold vil saksbehandler kontakte rektor/PPT som bekrefter behovet.
   

Du må levere informasjon om inntekten din

For å behandle søknadene må vi ha dokumentasjon på husstandens inntektsopplysninger. Disse opplysningene må du laste opp elektronisk når du sender søknaden i Visma Flyt Skole. 
Inntekten må dokumenteres med skattemelding. Dersom det er endringer i inntekten fra den siste skattemeldingen din, eller det mangler inntekt i skattemeldingen har du plikt til å opplyse om og dokumentere dette når du søker. 

Eksempler på varig nedgang i inntekten:

 • bortfall ved død
 • samlivsbrudd
 • tap av arbeidsinntekt 

Eksempler på dokumentasjon av inntekt:

 • lønnslipper / bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/ årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
 • vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
 • dokumentasjon fra Lånekassen
 • dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift

Bor foreldrene hver for seg og bor barnet fast hos begge? Da er det inntekten i husholdningen til forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet, som skal legges til grunn i vurderingen. 

Har du spørsmål om redusert betaling?

Har du spørsmål om ordningen med redusert foreldrebetaling og gratis plass for barn med særskilt behov for tilrettelegging? Da kan du ta kontakt med rektor på skolen hvor barnet ditt er elev.

Hilde Laderud

enhetsleder skole
hilde.laderud@gran.kommune.no
Tlf: 90 78 40 63