Hopp til hovedinnholdet på siden

Planregister - vedtatte planer og planer til høring

Hva kan du bygge på din eiendom? Hvilke planer gjelder for ditt nabolag? Det kan du finne ut i vårt planregister. Her kan du også sende inn innspill til planer på høring.

Kommuneplanens arealdel og alle vedtatte reguleringsplaner finner du gjennom kommunens planregister.

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune finner du på siden Høringer - si din mening. Høring brukes for at de som berøres av et forslag kommunen arbeider med, skal få si sin mening.