Hopp til hovedinnholdet på siden

Pakkeforløp og koordinator

1. januar 2019 startet innføringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det betyr at du som pasient skal få et mer helhetlig og forutsigbart behandlingsløp, uten unødvendig ventetid. 

Det er helse- og omsorgsdepartementet som har bestemt at vi skal ha pakkeforløp for psykisk helse og rus i Norge.

Målene med pakkeforløp er å

  • øke brukermedvirkningen og brukertilfredsheten
  • få et mer sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • unngå faglig ubegrunnet ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • ivareta somatisk helse og gode levevaner på en bedre måte

Du kan lese mer om dette på Helsedirektoratets nettsider.

Om pakkeforløpet

Pakkeforløpet skal være tilpasset pasientens situasjon, ønsker og behov.

Første trinn i et pakkeforløp er at fastlegen din sender en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det er spesialisthelsetjenesten som vurderer om du har rett til helsehjelp.

Pakkeforløpskoordinator

I forbindelse med innføringen av pakkeforløp, er det bestemt at alle virksomheter som utreder og behandler pasienter innenfor dette fagområdet skal ha en pakkeforløpskoordinator.

Koordinatoren skal være en kontaktperson for deg som er pasient og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje undervegs i et behandlingsløp.

Inger Reidun N. Fleischer

Tjenesteleder for UngHadeland, kultur- og idrettsarenaer
inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no 
Tlf 91 51 88 23

Jane Rogstad Slette

SLT-koordinator
jane.rogstad.slette@gran.kommune.no
47 66 35 22

Tildelingsenheten