Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppholdstyper på sykehjem

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. 

  • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.
  • Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.
  • Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
    • Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere.
    • Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke.
  • Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.
  • Det blir gjort en individuell vurdering av bistandsbehovet ditt.
  • Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Korttidsopphold

Et korttidsopphold betyr at du i perioder bor på korttidsavdelingen ved sykehjemmet. Oppholdet er tidsbegrenset og kan vare fra én dag til flere uker.

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand og hjelpebehov. Vi gir også opptrening, slik at eldre gjenvinner funksjon og fortsatt kan bo hjemme.

Marka avdeling 2 har styrket bemanningen på fysioterapi, ergoterapi og legetjenesten.

Dette er også et tilbud til alvorlige syke og døende pasienter fra alderen 18 år og oppover. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt.

Rehabiliteringsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at eldre fortsatt kan bo hjemme. Avdelingene har styrket bemanning på fysioterapi og ergoterapi.

Avlastningsopphold

Målet med oppholdet er å avlaste pårørende,  slik at det fortsatt er mulig for den eldre å bo hjemme. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du i enkelte perioder oppholder deg på korttidsavdelingen, men bor hjemme.

Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Tilbud om inntil 72 timers opphold for avklaring av akutt innsettende medisinsk situasjon. Opphold søkes av fastlege eller legevaktslege. 

Trygghetsopphold

Tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig situasjon hjemme, og i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg. 

Langtidsopphold

Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Langtidsbeboere på sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie og omsorg, medisinsk oppfølging og behandling, samt aktiviteter som er individuelt tilpasset.

Langtidsopphold er for personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre daglige gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Du kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Marka helse- og omsorgssenter

Markavegen 22
2760 Brandbu
Tlf: 91 67 95 00

Skjervum helse- og omsorgssenter

Sykehjemsvegen 7
2750 Gran
Tlf: 91 67 96 00

Tildelingsenheten