Hopp til hovedinnholdet på siden

Om innsyn

I Norge har du som innbygger rett til å se dokumenter i offentlig forvaltning. Denne innsynsretten er nedfelt i Grunnloven.

Hvis et dokument er unntatt offentlighet, kan du fortsatt få mulighet til å se hele eller deler av dokumentet. 

Du kan be om innsyn i kommunens dokumenter. Vi skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen én–tre arbeidsdager.

Slik ber du om innsyn i Gran kommune

Ønsker du innsyn i et dokument hos oss i Gran kommune, kan du be om dette på to måter:

Postliste

På vår nettside finner du kommunens postliste, også kalt offentlig journal. Det er en oversikt over dokumenter som er mottatt eller sendt fra kommunen de siste månedene. 

For å be om innsyn kan du klikke på knappen «Be om innsyn» under tittelen til dokumentet du ønsker å få se. En bestilling går direkte til kommunen. Hvis du trenger veiledning i hvordan du kan søke i journalen, finner du en hjelpeknapp på samme side.

For at vi skal ha mulighet til å kvalitetssikre dokumentene våre og sikre at vi ikke deler sensitiv informasjon, går det normalt tre virkedager fra et dokument er mottatt eller sendt til postlista med offentlige dokumenter publiseres.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har henvisning til gjeldende paragraf i Offentleglova.

Historisk arkiv

Historisk arkiv kalles arkivet over samtlige bevarte dokumenter som er journalført, mottatt eller sendt fra Gran kommune, siden 1837 og fram til i dag.

Vi har en stor mengde dokumenter. Når du sender inn krav om innsyn må du derfor gi en tilstrekkelig god beskrivelse til at det vil være mulig for oss å finne fram til saken eller dokumentet. Innsynskravet må gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Vi veileder deg gjerne i dette. 

Innsynskrav og forespørsel om veiledning vil vi helst ha skriftlig, for å kunne yte best og raskest mulig service. Send et brev eller e-post til kommunen: postmottak@gran.kommune.no

Dokumentforvaltning