Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter fra Landbrukskontoret

Åker

Kornskole 2022/2023

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og Innlandet fylkeskommune, inviterer landbrukskontorene på Hadeland/Nittedal, i Vestre og Østre Toten, Gjøvik og Søndre Land til Korsnskole 2022/2023

Sommerkveld på Jaren

Landbruksposten

Årets første utgave av Landbruksposten er sendt ut til jord- og skogbrukere på Hadeland og i Nittedal. 

Du kan også lese den her: Landbruksposten

Lushaugtårnet

Ny markaforskrift - Grensa flyttes

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar (marka). Forskrifta trer i kraft 1. januar 2022.