Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny markaforskrift - Grensa flyttes

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar (marka). Forskrifta trer i kraft 1. januar 2022.

Lushaugtårnet

Lushaugtårnet_ Gran kommunes byggeskikkpris 2018/2019Kred.: Kari Møyner, Gran kommune© Foto: Kari Møyner / Gran kommune

Store skogområder i Lunner, Jevnaker og Nittedal ligger innenfor virkeområdet til markaforskriften. Hogst i disse områdene krever forhåndsgodkjenning av kommunen, og det er satt restriksjoner på blant annet flatestørrelse ved flatehogst. Fra og med nyttår trer en ny markaforskrift i kraft. En av de større endringene er at markagrensa etter markaforskriften flyttes slik at den sammenfaller med markagrensa etter markaloven. Dette fører til at flere skogeiendommer går helt eller delvis ut av markaforskriftens virkeområde, spesielt i Jevnaker og Lunner. 

Markagrensen etter både markaforskriften og markaloven er tegnet inn i skogbruksplanen. Grensen etter markaloven, som også blir gjeldende for markaforskriften etter nyttår, ligger ute i kilden

Les mer om nyheten på regjeringens nettsider.