Hopp til hovedinnholdet på siden

Nødetater, nødnumre og krisetelefoner

På denne siden finner du en oversikt over hvor du kan ringe dersom en krise oppstår. Du finner også informasjon om nødetatene våre: politi, ambulanse og brannvesen.

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

Krisetelefoner

Vakttelefon for vann og avløp
akutt, kveld og helg 
Tlf: 902 13 290

Vakttelefon for brøyting og strøing
akutt, kveld og helg 
Tlf: 409 09 955

Septiktømming, Norva24
akutt, kveld og helg 
Tlf: 32 17 13 90

Gran barneverntjeneste
mandag–fredag, klokka 08.00–15.45
Tlf: 409 15 929

Barnevernvakten i Gran (Gjøvik interkommunale barnevernvakt)
mandag–fredag, klokka 15.45–08.00
Tlf: 61 18 95 44

Alarmtelefonen for barn og unge
døgnbemannet telefon 
Tlf: 116 111

Krise- og kompetansesenteret Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre
døgnbemannet telefon
Tlf: 32 17 06 90

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende døgnbemannet telefon
Tlf: 800 57 000

Ungdomstelefonen, for spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
mandag–fredag, klokka 18.00–22.00
Tlf: 400 00 777

Giftinformasjonen
døgnbemannet telefon 
Tlf: 22 59 13 00

Mental Helses hjelpetelefon
døgnbemannet telefon
Tlf: 116 123

Vern for eldre
døgnbemannet telefon
Tlf: 800 30 196

 

Nyttige nettsider

Om nødetatene

Politiet

Gran lensmannskontor holder til i nødetatsbygget sør for Gran sentrum. Kontoret er felles for Lunner og Gran kommuner.

Kontakt politiet
Nødnummer: 112
Nasjonalt telefonnummer: 02800
E-post: post.innlandet@politiet.no
Besøk oss her: Morstadvegen 37, 2750 Gran
Postadresse: Postboks 133, 2711 Gran
 
Følg politiet i Innlandet i sosiale medier

Politiets nettsider

Ambulanse

Ambulansetjenesten i Gran er lokalisert i nødetatsbygget sør for Gran sentrum. 

Brann og redning

Brannvesen er en interkommunal tjeneste som vi i Gran samarbeider med Lunner kommune om. 

Du finner mer informasjon om Lunner-Gran brann og redning her.