Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 5. mars 2021 kl. 13:43

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte- og kurskalender

Landbrukets møte- og kurskalender kan benyttes til å informere om landbruksrelaterte arrangementer i regi av lokale arrangører.

Ta kontakt med Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal ved Anne Okkenhaug Bentsen på telefon 48 24 08 65 eller på e-post, dersom du ønsker å få relevante møter inn i møtekalenderen.

4. november 2020: Møtet ER UTSATT! - Fagmøte om kalvehelse

Tid:  4. november 2020 kl. 11.00.  Utsatt til desember el. seinere
Sted:  Hadeland Gjestegård, Jaren
Tema: Kalvehelse v. veterinær og om Amming i mjølkeproduksjon v. Einar Kiserud og Julie Johnsen
Påmelding: Blir påmelding. Mer info kommer.
Arrangør: Landbrukets Fagråd, faggruppe storfe

10. og 17. november 2020: Kurs i gjødslingsplanlegging ER UTSATT!

Tid:  10. november  og 17. november 2020 kl. 19.00  Utsatt til seinere
Sted:  Hadeland Gjestegård, Jaren
Tema: Kurset går over to kvelder. Om plantenes behov, jordas innhold og egenskaper, regelverk for husdyrgjødsel, om jordprøver og hva de forteller oss, om manuell oppsetting av gjødslingsplan og praktiske øvingsoppgaver.
Påmelding: Innen 30/10 til Marte Helene Tøfte eller tlf. 48 04 26 83
Arrangør: Prosjektet Den dyktige bonden og Landbrukets Fagråd 

18. november 2020: Autorisasjonskurs gnagermidler - UTSATT - blir digitalt kurs

Tid:  18. november 2020 ca kl. 09 - 15
Sted:  Gran rådhus, møterom Granavollen
Påmelding: Innen 11/11 på denne lenken: https://innlandet.nlr.no/kurs/gnagerkurs/
Arrangør: NLR Innlandet

26. november 2020: Mobiliseringsmøte med Innovasjon Norge for Viken - BLIR ET NETTMØTE

Tid:  26. november 2020 kl. 15.00
Sted:  Benterudstua, Hønefoss  Nettmøte
Tema: Foredrag om Innovasjon Norges tilskudds- og låneordninger. Pause med mingling. Muligheter for speedintervju med en rådgiver fra I.N.
Påmelding: Innen 12/11 til e-post: Hans.Kristian.Overby@ringerike.kommune.no  el. tlf. 479 04 580
Arrangør:  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

 

28. november 2020: Samling for unge og nye - UTSATT til 6.mars 2021

Tid:  28. november 2020 kl. 10.00 - 17.45. Middag fra kl. 18.
Sted:  Thorbjørnrud Hotell
Tema: Diverse foredrag om økonomi, jordbruk og om ulike gardsdrifter. Gruppearbeid. Sosialt samvær. 
Påmelding: Innen 20/11 til https://docs.google.com/forms/d/1URg_ucr6vzL5uC4vYfRNczjZYTyiorxktQh4UczJEB4/edit  
Arrangør: Landbrukets Fagråd, faggruppe Ung

1. og 9. desember 2020: Kurs autorisasjon plantevernmidler

Tid:  1. desember og 9. desember 2020 kl. 18.00
Sted:  Lunner rådhus (1/12) og Gran rådhus, møterom Granavollen (9/12)
Tema: Integrert plantevern i korn og grovfor, godkjenning og bruk av plantevernmidler, plantevernmidler og helse og miljø, sprøyteutstyr - innstilling og bruk. Obligatorisk prøve.
Påmelding: Innen 20/11 til Anne Okkenhaug Bentsen, el. tlf. 48240865.
Arrangør: Studieforbundet næring og samfunn Hadeland

Anne Okkenhaug Bentsen

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no
48 24 08 65