Hopp til hovedinnholdet på siden

Melde fra til barnevernet

Alle kan kontakte barnevernet hvis de er usikre på om et barn har det bra. Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet,

Jente som holder en stor bamse og går langs en veo

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Hvordan melder du fra

For privatpersoner: Gå til digitalt skjema for bekymringsmelding

For offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt: Gå til digitalt skjema for bekymringsmelding

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. 

Hvis du ikke kan bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, finner du et papirskjema til høyre på denne siden. Dette kan fylle du ut og sende til barneverntjenesten i kommunen. Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post. 

Barneverntjenesten

Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Telefon: 47 63 56 60

Tone Gulbrandsen 
enhetsleder

Gjøvik barnevernvakt

Tlf. 61 18 95 44