Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 25. okt. 2021 kl. 09:56

Informasjon om korona

Les mer

Logopedtjenesten

Logopedtjenesten gir logopedisk hjelp til barn og unge i barnehage og grunnskole. Etter henvisning og kartlegging vurderer Logopedtjenesten behovet for logopedisk hjelp. Vi gir direkte hjelp til barna, eller vi veileder foreldre/barnehage/skole, avhengig av type vanske. Undervisningen kan foregå individuelt eller i grupper.

Logopedtjenesten gir hjelp/veiledning til barn og elever innenfor følgende områder:

  • Språklydsvansker
  • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  • Stemmevansker
  • Leppe-/kjeve-/ganespalte
  • CI (Cochlea implantat)/hørselshemming

Om språklydsvansker

Vansker med /r/ og lesping på /s/ er lyder som ofte har sin årsak i motoriske artikulasjonsvansker. For de fleste norske barn kommer /r/ og /s/ på plass av seg selv innen barnet fyller 7 år, i normal språklydsutvikling. Vansker med /r/ henvises derfor helst først ved 6-7 års alder. Lesping på /s/ henvises etter at nye fortenner oppe og nede i munnen er helt utvokst.

Logopedtjenesten tilbyr R-kurs til barn som har vansker med å uttale /r/.

R-kurset består av:

  • Et digitalt kurs på PowerPoint som foreldre og barn ser sammen hjemme.
  • Hjemmetrening; den viktigste faktoren på veien mot å kunne si /r/, er den treningen barnet gjør i hverdagen. Det er mye viktigere å øve kort og ofte, enn lenge og sjeldent.
  • Tilbud om tre direkte oppfølginger av logoped i løpet av kursperioden.

Rutiner for henvisning

Foresatte kan selv henvise til Logopedtjenesten. Når barnet går i barnehage eller skole, ønsker vi at henvisningen skal være et samarbeid mellom foresatte og barnehage/skole.

Henvisningsskjema finner du på denne nettsiden. Ta gjerne kontakt med Logopedtjenesten hvis du lurer på om et barn bør henvises til logopedisk kartlegging.

 

Av kapasitetshensyn henvises barn med vansker av medisinsk årsak videre til privatpraktiserende logoped med dekning fra HELFO, jf. Folketrygdloven §5-10.

 

Lise Nesbakken Helmen

logoped MNLL
lise.helmen@gran.kommune.no
tlf. 91 58 78 37