Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbrukets Fagråd Hadeland

Landbrukets Fagråd er et andelslag eid av kommunene på Hadeland, diverse landbruksrelaterte organisasjoner og bedrifter og noen gårdbrukere på Hadeland – til sammen 34 andelseiere.

Formålet til Fagrådet er å styrke landbruket på Hadeland ved å benytte de totale rådgivningsressursene best mulig. Dette søkes oppnådd ved å sette i gang og samordne rådgivningstiltak og koordinere rådgivere slik at rådgivningen blir best mulig.

Sekretær for Landbrukets Fagråd er Anne Okkenhaug Bentsen, som kan treffes på Landbrukskontoret for Hadeland.

Møter, kurs og aktiviteter i fagrådets regi, annonseres i møte- og kurskalender.

Styret

Styret for Landbrukets Fagråd består av:

Leder - Tormod Hval
Nestleder - Trond Alm
Styremedlemmer - Hans Gunstad, Jakob Ruud og Pål-Arne Oulie.
Varamedlemmer - Trine Lise Olimb, Eirik Foss Almqvist, Kari Sofie Asmyhr Østen og Paul Hølje Hoff. 

Faggrupper

Fagrådets styre har oppnevnt faggrupper som står for planlegging og gjennomføring av fagmøter, kurs og prosjekter innenfor sitt produksjonsområde.

Fagrådet har for tida følgende aktive faggrupper:

  • Faggruppe storfe - kontaktperson: Anne Okkenhaug Bentsen
  • Faggruppe sau - kontaktperson: Anne Okkenhaug Bentsen
  • Faggruppe planteproduksjon - kontaktperson:  Anne Okkenhaug Bentsen
  • Faggruppe økonomi - kontaktperson: Gudbrand Tingelstad
  • Kontaktutvalget for skog - kontaktperson: Helge Midttun
  • Faggruppe mat - kontaktperson: Gro Vestues
  • Fagruppe ung - kontaktperson: Margrethe Espen

Medlemmer/støttespillere

Iver Knarud                                                  
Anders Ensrud
Trond Alm
Norsk Landbruksrådgiving Innlandet    
Brandbu Bondelag         
Gran Bondelag                                                                        
Jevnaker Bondelag        
Lunner Bondelag            
Hadeland Bonde- og Småbrukarlag       
Viken Skog, Hadeland Skogeierområde              
Landbrukstjenester Hadeland-Toten SA             
Hadeland Sau og Geit   
Norsvin Hadeland          
Studieforbundet næring og samfunn Hadeland               
Vekstra Hadeland Regnskap AS                                        
Gran Regnskapskontor SA         
Fokus Økonomi AS        
Brandbu og Tingelstad Almenning                                     
Norgesfôr Hadeland
Gran Almenning                                              
Lunner Almenning
Tine SA                                                                
Nortura SA                                                         
Felleskjøpet Agri SA, avd. Hadeland        
Strand Unikorn AS                                          
Landbruk og Verktøy AS
Hadeland Maskin AS                                      
Sparebank 1 Ringerike Hadeland              
Hadeland Gjensidige Brannkasse             
Energigården – senter for bioenergi AS 
Gran kommune                                               
Lunner kommune
Jevnaker kommune                                       

Anne Okkenhaug Bentsen
Sekretær, Landbrukets fagråd Hadeland
anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no
Tlf: 482 40 865