Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronavaksinering i Gran

Vi i Gran kommune vaksinerer innbyggere mot covid-19 (koronavirus). På denne siden finner du praktisk informasjon om tilbudet.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Du trenger ikke å betale noe for å få vaksinen, den er gratis. 
Her kan du lese spørsmål og svar om koronavaksine!

Hvem får tilbud om vaksinen?

Oversikt over alle som kan få tilbud om koronavaksine per januar 2022:

 • Du som er 80 år eller eldre kan få tilbud om en ny oppfriskningsdose. 
 • Du som er over 18 år kan få tilbud om oppfriskningsdose, hvis du fikk andre dose for minst 4,5 (20 uker) måneder siden. Du som fyller 18 år i år (årskull 2004) kan få oppfriskningsdose når du har fylt 18 år, men ikke før.
 • Du som har fått tre doser i grunnvaksineringen på grunn av særlige helsemessige grunner, kan få oppfriskningsdose hvis du fikk siste dose for minst tre måneder siden.
 • Du som er over 18 år kan få andre dose, så lenge det har gått minst tre uker siden første dose hvis du fikk Pfizer. Hvis du fikk Moderna som første dose, må du vente minst fire uker med å få andre dose.
 • Du som er over 16 år kan få første dose, hvis du ikke har fått denne ennå.
 • Ungdom født 2004 eller 2005 kan få andre dose, så lenge det har gått minst åtte uker mellom første og andre dose. De kan også få første dose hvis de ikke har fått det ennå.
 • Barn født 2006–2009 kan få første dose hvis de ikke har fått det ennå. De kan få andre dose når det har gått minst åtte uker siden første dose. 
 • Barn født 2010–2016, og barn født i 2017 som har fylt fem år kan få første dose. 

Barn og unge i alderen 5–15 år må ha samtykke fra begge foresatte.

FHI har ikke en anbefaling om koronavaksine til barn 5-15 år, men et tilbud. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. 

Slik får du time til vaksinering

Fra og med uke 5 i 2022 foregår koronavaksineringen i Gran kommune på:

 • Apotek 1 i Brandbu for alle som er tolv år og eldre
 • Apotek 1 i Gran for alle som er tolv år og eldre

På apoteket i Brandbu er det faste vaksinedager tirsdager og torsdager, i tillegg vil det bli mulighet for å bestille time på noen lørdager. På apoteket i Gran er det vaksinering torsdager. Det blir vaksinering ut mai måned. Apoteket i Brandbu har også mulighet for drop-in alle faste vaksinasjonsdager, utenom i vinterferien i uke ni. 

Du kan bestille time via lenkene under:

Hvis du skal bestille time til et barn i aldersgruppen fem–elleve år kan du gjøre det her:

Vi tilbyr vaksinering til voksne med Nuvaxovid 25. mai, på Gran rådhus. Hvis du vil bestille time kan du ringe telefon 90 10 58 32 eller 46 90 36 81 (mandag–fredag klokka 10.00–14.00).

Trenger du hjelp med timebestillingen? 

Ring Apotek 1 Brandbu på telefonnummer 61 31 32 10, telefonen er åpen mandag–fredag klokka 09.00–17.00.

Ring Apotek 1 Gran på telefonnummer 61 31 32 60, telefonen er åpen mandag–fredag klokka 09.00–19.00.

Slik endrer du timen din

Gå inn via SMS-en du har fått om timeavtale, og klikk på «Se timen her». Logg deg inn i Helseboka og bruk valget for å endre time. Da får du mulighet til å velge en ny time.

Sted for vaksineringen i Gran

Fra og med uke fem i 2022 foregår koronavaksineringen i Gran kommune på:

 • Apotek 1 i Brandbu for alle som er tolv år og eldre. Adresse er Parkvegen 2, 2760 Brandbu.
 • Apotek 1 i Gran for alle som er tolv år og eldre. Adresse er Smiegata 3A, 2750 Gran.

Hvis du skal bestille time til et barn i aldersgruppen fem–elleve år, må du ta kontakt med Jaren helsestasjon.

Tilbud om tredje dose for personer med nedsatt immunforsvar

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon:

Gruppe 1

 • organtransplanterte
 • benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.
Tilbudet gjelder alle aldersgrupper, også barn og unge fra fylte fem år. 
 

Når du møter til vaksinering
Hvis det er mindre enn 20 uker siden du fikk dose to, må du ha med dokumentasjon på at du tilhører en av de anbefalte gruppene.

Hvis du ikke ønsker å vise fram dokumentasjon med sensitiv informasjon, må du vente til du får brev fra spesialisthelsetjenesten. Dette brevet kan også fungere som dokumentasjon på at du tilhører en av de prioriterte gruppene.

Tilbud om oppfriskningsdose

 • Innbyggere over 18 år kan få tilbud om oppfriskningsdose, hvis de fikk andre dose for minst 4,5 (20 uker) måneder siden. 
 • Personer som har fått tre doser i grunnvaksineringen på grunn av særlige helsemessige årsaker, kan få oppfriskningsdose hvis de fikk siste dose for minst tre måneder siden.

Du bestiller time via lenken under:

Trenger du hjelp med timebestillingen? 

Ring Apotek 1 Brandbu på telefonnummer 61 31 32 10, telefonen er åpen mandag–fredag klokka 09.00–17.00.

Ring Apotek 1 Gran på telefonnummer 61 31 32 60, telefonen er åpen mandag–fredag klokka 09.00–19.00.

Tilbud om ny oppfriskningsdose for alle over 80 år

Er du 80 år eller eldre? Da kan du bestille time til ny oppfriskningsdose, hvis du ønsker det. Hvis du bor hjemme kan du bestille time for dette på apoteket i Brandbu eller i Gran. Bor du på institusjon vil du få tilbud om å få oppfriskningsdose der.

Du bestiller time via lenken under:

Trenger du hjelp med timebestillingen? 

 • Ring Apotek 1 Brandbu på telefonnummer 61 31 32 10, telefonen er åpen mandag–fredag klokka 09.00–17.00.
 • Ring Apotek 1 Gran på telefonnummer 61 31 32 60, telefonen er åpen mandag–fredag klokka 09.00–19.00.

Det er ikke en generell anbefaling fra nasjonale myndigheter om å ta en ny oppfriskningsdose, men et tilbud for deg som ønsker det. Derfor kaller ikke kommunen inn til ny vaksineringstime slik som tidligere.

Slik registrerer du barn i vaksinekøen

Ønsker dere at deres barn/ungdom skal få koronavaksine? Da kan dere registrere barnet/ungdommen i vaksinekøen. For at barnet skal få koronavaksine må foresatte gi sitt samtykke (begge hvis dere er to foresatte). 

Slik registrerer dere barnet/ungdommen i vaksinekø:

 1. Klikk her for å komme til vaksinekøen!
 2. Logg inn med ID-porten.
 3. Legg til barn du er foresatt for. Dette gjør du ved å fylle inn navn, fødselsnummer og rollen du har overfor barnet.
 4. Velg deretter barnets navn på neste side.
 5. Svar på spørsmålene og send inn skjemaet.

Slik bestiller dere time

For barn og unge som er tolv år eller eldre kan dere bestille time via følgende lenke:

 

Vaksinering av unge fra og med tolv år

Foresatte kan la sitt barn få koronavaksine, hvis de og barnet ønsker det. Én dose vil i så fall redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.

Foresatte kan la sitt barn få andre vaksinedose åtte–tolv uker etter første dose, hvis foresatte og barnet ønsker det. For at unge i denne aldersgruppen skal få vaksinen, må begge foresatte gi samtykke til dette.

FHI har ikke en anbefaling om koronavaksine til barn og unge 5–15 år, men et tilbud. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. 

Slik bestiller dere time
For barn og unge om er tolv år eller eldre, kan dere bestille time via følgende lenker:

Vaksinering av barn i alderen fem–elleve år

FHI har ikke en anbefaling om koronavaksine til barn og unge 5–15 år, men et tilbud. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

Dette er mest aktuelt for:

 • barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

Én dose vurderes å gi best balanse mellom nytte og ulempe, men det er mulig å gi dose to etter åtte–tolv uker hvis foresatte ønsker dette (ved særlige forhold kan intervallet være kortere). 

Hvis barnet har hatt korona, reduseres behovet for vaksine:

 • De som har hatt korona og ellers ville valgt én vaksinedose, trenger ikke vaksine. Det er fordi gjennomgått sykdom tilsvarer én vaksinedose.
 • De som har hatt korona og ellers ville valgt to vaksinedoser trenger kun én vaksinedose. Det er fordi gjennomgått sykdom tilsvarer én vaksinedose (så sant det har gått minst tre uker mellom positiv test og vaksine).

Foresatte må samtykke

For at barn i denne aldersgruppen skal få vaksinen, må begge foreldre/foresatte samtykke til dette. Foresatte kan gi samtykke til vaksinering ved å registrere sine barn i vaksinekøen i Helseboka.

Slik bestiller du time

Hvis du skal bestille time til et barn i aldersgruppen fem–elleve år, må du ta kontakt med Jaren helsestasjon.

Oversikt over vaksineringen i Gran kommune

Koronavaksineringen i Gran kommune foregår følgende steder:

 • Apotek 1 i Brandbu for alle som er tolv år eller eldre
 • Apotek 1 i Gran for alle som er tolv år eller eldre
 • Helsestasjonen på Gran rådhus for alle under tolv år

Hvor mange har vi vaksinert så langt?

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du en oversikt over hvor mange personer som er vaksinert i hver kommune i Norge.

Her kan du lese om Kristine (100) som bor på Skjervum og som ble en av de første til å få koronavaksine i Gran kommune.

Om koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Slik finner du ditt koronasertifikat på nett

Hvis du har et norsk personnummer eller D-nummer, finner du sertifikatet ditt ved å logge deg inn på Helsenorge. Du logger deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Du kan også få lett tilgang til sertifikatet ditt via Helsenorge-appen. Du kan lese mer om appen og om koronasertifikat på Helsenorges nettsider.

Kan få utskrift av sertifikatet hos teststasjonen

Har du ikke smarttelefon, PC eller nettbrett og dermed ikke har tilgang til helsenorge.no? Da kan du få utskrift av ditt koronasertifikat ved teststasjonen hos Lunner og Gran legevakt fra og med 7. februar 2022. Avtal tidspunkt før du kommer, ved å ringe vår koronatelefon 91 11 05 80 (tastevalg én). Telefonen er åpen klokka 10.00–17.00. 

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde. Ta eventuelt med fullmakt hvis du skal hente ut sertifikat for en annen person enn deg selv.

Om koronavaksine

De vaksinene vi bruker i Gran kommune er fra

 • BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Vaksinen er en mRNA-vaksine som består av to doser, som settes med tre–tolv ukers mellomrom. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.
 • Moderna (Spikevax). Vaksinen er en mRNA-vaksine som består av to doser, som settes med fire–tolv ukers mellomrom. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.
 • Fra og med uke ti blir vaksinen Nuvaxovid tilgjengelig i Norge. Dette er en proteinbasert vaksine og bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene. Denne er foreløpig kun godkjent for personer fra og med 18 år. Nuvaxovid kan brukes enten ved grunnvaksinasjon av uvaksinerte, eller som oppfriskningsdose til de som allerede er grunnvaksinert med for eksempel en mRNA-vaksine. 
 

Du kan lese mer om vaksinering og om vaksinene på Helsenorges nettsider.

Hvordan godkjennes koronavaksiner?