Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 5. mars 2021 kl. 13:43

Informasjon om koronavirus

Les mer

Koronavaksine

Vi i Gran kommune er i gang med å vaksinere innbyggere mot covid-19 (koronavirus). Nå kan alle over 18 år som ønsker vaksinen, registrere seg i vaksinekø. 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper.

Du trenger ikke å betale noe for å få vaksinen, den er gratis. 
Her kan du lese spørsmål og svar om koronavaksine!

Slik registrerer du deg i vaksinekøen

Alle innbyggere over 18 år som ønsker å ta koronavaksine, må registrere seg i vaksinekøen her.

Slik registrerer du deg

 1. Du logger deg inn med BankID.
 2. Du kan velge om du vil registrere deg selv, eller hjelpe en annen.
 3. Svar på enkle spørsmål om alder, yrke og helse.
 4. Du får en bekreftelse på SMS om at du er registrert.
 5. Alle i vaksinekøen blir satt i prioritert rekkefølge, etter nasjonale anbefalinger (se avsnitt under om "Hvem prioriteres først?").
 6. Etter hvert som vaksinene kommer inn til kommunen, vil du få en SMS med lenke til timebestilling. Det kan ta tid før det er din tur.
 7. Når det er din tur, kan du få time i løpet av noen få dager.
 8. Trykk da på lenken du har fått på SMS for å bestille timer.
 9. Du skal ha to doser med vaksine. Velg derfor to tidspunkt med tre ukers mellomrom, i samme bestilling.
 10. Bestillingen din bekreftes på SMS.

Se video med forklaring her:

Trenger du hjelp?
Hvis du ikke har et familiemedlem, en venn eller nabo som kan hjelpe deg med registreringen, kan du ta kontakt med oss for å få hjelp.

Ring vår koronatelefon 91 11 05 80 (tastevalg to) mandag–fredag mellom klokka 10.00 og 14.00. På grunn av at vi trenger noe tid til opplæring av ansatte, har vi ikke mulighet til å hjelpe med registrering før torsdag 11. februar.

Du kan hjelpe andre med å registrere seg i vaksinekø

Du har mulighet til å registrere andre i vaksinekøen, hvis vedkommende ønsker hjelp fra deg. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en venn, eller en du er verge for.

Du logger deg fortsatt på med din egen BankID. Deretter kan du velge om du vil registrere deg selv, eller en annen.

Velger du å registrere en annen enn deg selv, må du fylle inn opplysninger som fødsels- og personnummer, navn og informasjon om helse. Når du velger hvilken rolle du har overfor den du registrerer, får du opp en meny med ulike valg.

 

Har du registrert deg i vaksinekøen med feil opplysninger?

Hvis du har registrert deg i vaksinekøen, men har registrert feil opplysninger kan du gjerne registrere deg på nytt. Du kan registrere deg flere ganger og det vil alltid være siste registrering som gjelder.

Slik får du time til vaksinering

Før du kan få time til vaksinering, må du registrere deg i vaksinekøen. Når det er din tur får du en SMS med en lenke til timebestilling. Da kan du selv bestille timer for vaksinering. Siden du skal ha to doser, bestiller du to timer med cirka tre ukers mellomrom. 

Trenger du hjelp med timebestillingen? Ring koronatelefonen på 91 11 05 80, tastevalg to. Telefonen er åpen mandag–fredag klokka 10.00–14.00.

Hvem bør ta vaksinen?

 • de som er 65 år og eldre
 • personer i alderen 18–64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet git økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død, dersom de får koronavirus (risikogruppene)
 • helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling eller pleie

Vaksinen er gratis og frivillig. Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge.

Hvem prioriteres først?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 1. beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
 2. alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
 3. alder 75-84 år 
 4. alder 65-74 år og personer mellom 18* og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (se listen i neste avsnitt)  
 5. alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen i neste avsnitt)  
 6. alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen i neste avsnitt)  
 7. alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen i neste avsnitt)  
 8. alder 55-64 år 
 9. alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

*Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt, i tråd med Norsk barnelegeforenings liste.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om koronavaksine.

Prioriteringen er bestemt av nasjonale myndigheter. Vi som kommune har ikke mulighet til å endre på rekkefølgen.

 

Hva er definert som underliggende sykdom eller tilstand?

 • organtransplantasjon*  
 • immunsvikt*  
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • diabetes  
 • kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • demens  
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Status for vaksineringen i Gran kommune

Hvor mange har vi vaksinert så langt?

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du en oversikt over hvor mange personer som er vaksinert i hver kommune i Norge.

Uke 1–2:

Uke 3:

 • Vi vaksinerer beboere på private institusjoner i kommunen.

Uke 4–5:

 • Vi vaksinerer hjemmeboende over 85 år som mottar hjemmetjenester fra kommunen.
 • I løpet av disse ukene vil 72 personer i kommunen ha fått andre dose med vaksine, og dermed være fullvaksinert.

Uke 5–6:

 • Vi vaksinerer hjemmeboende over 85 år.

 • I løpet av uke seks vil ytterligere 48 personer i kommunen ha fått andre dose med vaksine, og dermed være fullvaksinert.

Uke 7:

 • Vi starter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år. Vi har åpnet for registrering i vaksinekø på nett. ​

Uke 8:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 222 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Dette er kun vaksinedose nummer to til dem som fikk dose en i uke fem. 
 • Vi får 60 vaksinedoser fra AstraZeneca, til helsepersonell under 65 år.

Uke 9:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 216 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 186  er vaksinedose nummer to til dem som fikk dose en i uke seks. 30 doser går til personer som skal få dose nummer en.  
 • Vi får 60 vaksinedoser fra AstraZeneca, til helsepersonell under 65 år.

Uke 10:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 126 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 102  er vaksinedose nummer to til dem som fikk dose en i uke seks. 24 doser går til personer som skal få dose nummer en.  
 • Vi får 60 vaksinedoser fra AstraZeneca, til helsepersonell under 65 år.

Om koronavaksine

Den vaksinen vi i hovedsak har fått i Gran kommune er fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Vaksinen består av to doser, som skal gis med tre ukers mellomrom. Vaksinen skal gi beskyttelse sju dager etter siste dose.

Vi har i tillegg fått vaksinen fra AstraZeneca. FHI anbefaler at AstraZeneca-vaksinen benyttes for personer i alderen 18–65 år. FHI anbefaler ikke bruk til de over 65 år fordi det har vært for få eldre med i de studiene som er gjort til nå til at det kan konkluderes med hvor god beskyttelse vaksinen gir i denne aldersgruppen. Vaksinen består av to doser som skal gis med fire–tolv ukers mellomrom. 

Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Du kan lese mer om vaksinering og om vaksinene på Helsenorges nettsider.

Mer informasjon

Du kan lese mer om det nasjonale arbeidet med koronavaksine på FHIs nettsider

Her kan du lese spørsmål og svar om koronavaksine!

Har du spørsmål om koronavaksiner som du ikke finner svar på her? 
Ring vår koronatelefon på 91 11 05 80, velg tastevalg to. Telefonen er åpen hverdager mellom klokka 10.00 og 14.00.

Hvordan godkjennes koronavaksiner?