Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 25. okt. 2021 kl. 09:56

Informasjon om korona

Les mer

Informasjon om koronavaksine

Vi i Gran kommune vaksinerer innbyggere mot covid-19 (koronavirus). Alle over 18 år som ønsker vaksinen kan registrere seg i vaksinekø. 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper.

Du trenger ikke å betale noe for å få vaksinen, den er gratis. 
Her kan du lese spørsmål og svar om koronavaksine!

Slik registrerer du deg i vaksinekøen

Alle innbyggere over 18 år som ønsker å ta koronavaksine, må registrere seg i vaksinekøen her.

Slik registrerer du deg

 1. Du logger deg inn med BankID.
 2. Du kan velge om du vil registrere deg selv, eller hjelpe en annen.
 3. Svar på enkle spørsmål om alder, yrke og helse.
 4. Du får en bekreftelse på SMS om at du er registrert.
 5. Alle i vaksinekøen blir satt i prioritert rekkefølge, etter nasjonale anbefalinger (se avsnitt under om "Hvem prioriteres først?").
 6. Etter hvert som vaksinene kommer inn til kommunen, vil du få en SMS med lenke til timebestilling. Det kan ta tid før det er din tur.
 7. Når det er din tur, kan du få time i løpet av noen få dager.
 8. Trykk da på lenken du har fått på SMS for å bestille timer.
 9. Du skal ha to doser med vaksine. Velg derfor to tidspunkt med cirka fire ukers mellomrom, i samme bestilling.
 10. Bestillingen din bekreftes på SMS.

Trenger du hjelp?
Hvis du ikke har et familiemedlem, en venn eller nabo som kan hjelpe deg med registreringen, kan du ta kontakt med oss for å få hjelp.

Ring vår koronatelefon 91 11 05 80 (tastevalg to) mandag–fredag mellom klokka 10.00 og 12.00. 

Du kan hjelpe andre med å registrere seg i vaksinekø

Du har mulighet til å registrere andre i vaksinekøen, hvis vedkommende ønsker hjelp fra deg. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en venn, eller en du er verge for.

Du logger deg fortsatt på med din egen BankID. Deretter kan du velge om du vil registrere deg selv, eller en annen.

Velger du å registrere en annen enn deg selv, må du fylle inn opplysninger som fødsels- og personnummer, navn og informasjon om helse. Når du velger hvilken rolle du har overfor den du registrerer, får du opp en meny med ulike valg.

 

Slik registrerer du barn i vaksinekøen

Høsten 2021 vaksinerer vi tolvåringer og ungdomsskoleelever mot koronavirus. Ungdomsskoleelever vil få tilbud om vaksine gjennom skolen i uke 38. Hvis dere ikke benytter dette tilbudet, må dere registrere ungdommen i vaksinekøen hvis dere vil få tilbudet om vaksine senere i høst. 

Ønsker dere at deres barn/ungdom skal få vaksine mot koronavirus? Da kan dere registrere barnet/ungdommen i vaksinekøen her. 
For at barnet skal få koronavaksine må foresatte gi sitt samtykke (begge hvis dere er to foresatte).

Da vil dere få invitasjon til å bestille time via sms. Vaksineringen vil foregå på Sagatangen tirsdag 5. oktober mellom klokka 15.00 og 18.00.

Slik registrerer dere barnet/ungdommen i vaksinekø:

 1. Klikk her for å komme til vaksinekøen!
 2. Logg inn med ID-porten.
 3. Legg til barn du er foresatt for. Dette gjør du ved å fylle inn navn, fødselsnummer og rollen du har overfor barnet.
 4. Velg deretter barnets navn på neste side.
 5. Svar på spørsmålene og send inn skjemaet.

 

Slik får du time til vaksinering

Før du kan få time til vaksinering, må du registrere deg i vaksinekøen. Når det er din tur får du en SMS med en lenke til timebestilling.* Da kan du selv bestille timer for vaksinering. Som regel får du opp to dager påfølgende uke som du kan velge time til. Siden du skal ha to doser, bestiller du to timer med fire–tolv ukers mellomrom.** 

Trenger du hjelp med timebestillingen? Ring koronatelefonen på 91 11 05 80, tastevalg to. Telefonen er åpen mandag–fredag klokka 10.00–12.00.

*Noen innbyggere med underliggende sykdommer prioriteres etter vurdering fra fastlegen. Noen av disse vil få SMS med innkalling til time, uten å bestille time selv. Dette gjør vi av praktiske hensyn.

**Har du gjennomgått covid-19 er du definert som fullvaksinert når du har fått én dose med koronavaksine. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv. 

Slik endrer du time for dose to

I Gran kan de som har fått time til dose to selv endre timen slik at intervallet mellom dosene blir mellom fire og tolv uker. Når det er fire uker siden du fikk første dose, åpner vi for at du kan endre timen for dose to. Du kan da velge fra timene som er tilgjengelig.

Antallet som kan endre time avhenger hele tiden av hvor mange doser vi får hver uke. Vi vil framover legge ut nye timer hver uke, ut fra det antallet doser vi har til rådighet.

Dette betyr at det kan være flere som ønsker å endre timen enn det antallet doser tilsier. Da må du bare prøve igjen neste uke.

Slik endrer du timen din

Gå inn via sms-en du har fått om timeavtale, og klikk på «Se timen her». Logg deg inn i Helseboka og bruk valget for å endre time. Da får du mulighet til å velge en ny time innenfor det aktuelle intervallet, som er mellom fire og tolv uker.

Tilbud om tredje dose for personer med nedsatt immunforsvar

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte

 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Slik får du time til vaksinering med dose tre

Du kan ikke benytte deg av drop in-tilbud, men må bestille time på forhånd. Du vil få mulighet til å bestille time fra og med uke 39. For å bestille time ringer du vår vaksinetelefon på nummer 91 11 05 80 (tastevalg to). Telefonen er åpen mandag–fredag klokka 10.00–12.00. 

Når du møter opp til vaksinering på Sagatangen, må du vise dokumentasjon på at du tilhører en av de prioriterte gruppene ovenfor. 

Hvis du ikke ønsker å vise fram dokumentasjon med sensitiv informasjon, må du vente til du får brev fra spesialisthelsetjenesten. Dette brevet kan også fungere som dokumentasjon på at du tilhører en av de prioriterte gruppene.

 

Tilbud om oppfriskningsdose for personer over 65 år

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), bestemt at personer fra og med 65 år skal tilbys en oppfriskningsdose mot koronavirus. Denne dosen kan tidligst gis seks måneder etter at man har fått sin andre vaksinedose. 

Anbefalingen er å starte med personer over 85 år og de som bor på sykehjem, etterfulgt av personer i alderen 75–84 år og deretter personer i alderen 65–74 år.

Sted for vaksineringen i Gran

Når du får time til vaksinering, møter du opp ved vaksineringsstedet til det tidspunktet du har fått time. 

I Gran foregår vaksineringen på Sagatangen, nord i Gran sentrum (stedet hvor Maxbo-butikken lå tidligere). Adresse er Jarenstranda 11, 2750 Gran.

Hvem prioriteres først?

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år
 12. Alder 16-17 år
 13. Alder 12-15 år

Aldersinndelingen er basert på årskull, det betyr at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Listen over sykdommer/tilstander som det vises til i punkt 4 – 7 finner du hos FHI (FHI.no).

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen når det er din tur for vaksinasjon. Følg med på nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for detaljer. 

Om vaksinering av barn og unge i alderen 12–15 år

I uke 38 starter vi med vaksineringen av elever i ungdomsskolen, altså ungdom født i 2006, 2007 og 2008. Alle vil få Pfizer-vaksinen, siden det er vaksinen som i størst grad er gitt til barn og unge så langt. Unge i denne aldersgruppen skal kun få én vaksinedose. Barn og unge som har vært smittet med covid-19, skal ikke vaksineres.

Vaksinering av tolvåringer

Barnet må ha fylt tolv år før en kan få tilbud om vaksine. I Gran kommune starter vi med vaksinering av tolvåringer i uke 40. Les mer om dette her.

Vaksinering av barn og unge med underliggende sykdommer 

Foresatte kan henvende seg til fastlege, for å få en vurdering av om et barn i alderen 12–15 år skal vaksineres på grunn av underliggende sykdommer.

Dette gjelder først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer, eller medfødte sykdommer. Det kan også gjelde barn og ungdommer med følgende sykdommer:

 • organtransplantasjon

 • immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon)

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt mmundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)

 • downs syndrom

 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Andre tilstander med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp kan vurderes individuelt, etter særskilt anbefaling fra barnelege.

 

Status for vaksineringen i Gran kommune

Hvor mange har vi vaksinert så langt?

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du en oversikt over hvor mange personer som er vaksinert i hver kommune i Norge.

Ved utgangen av uke 31 har alle innbyggere over 18 år i Gran kommune fått tilbud om første dose med koronavaksine. 

Uke 46:

 • Vi fortsetter med å gi oppfriskningsdose til innbyggere over 75 år, som bor hjemme. Denne uka blir det også vaksinering med dose to til 16- og 17-åringer.

Uke 45:

 • Vi fortsetter med å gi oppfriskningsdose til innbyggere over 75 år, som bor hjemme.

Uke 44:

 • Vi starter med å gi oppfriskningsdose til innbyggere over 75 år, som bor hjemme. Vaksineringen foregår på Sagatangen.

Uke 43:

 • Torsdag 28. oktober er det satt opp vaksinering for personer som venter på dose to, og for personer med nedsatt immunforsvar som bør ta en tredje vaksinedose.

Uke 41:

 • Vi starter med å tilby oppfriskningsdose til beboere på helse- og omsorgssentrene våre. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger.

Uke 40:

 • Tolvåringer får tilbud om koronavaksine. Vaksineringen foregår 5. oktober. TIlbudet gjelder alle som er fylt tolv år så langt i år. Vaksineringen vil foregå på Sagatangen, om ettermiddagen og ikke i skoletida.

Uke 39:

 • Vi vaksinerer på Sagatangen onsdag og torsdag denne uka. Her kan alle som ønsker dose én eller to bestille seg time. Det kan også de som skal ha dose tre. Det er kun personer med nedsatt immunforsvar som skal få en tredje dose. 

Uke 38:

 • Vi starter vaksineringen av elever i ungdomsskolen, altså ungdom født i 2006, 2007 og 2008. Alle vil få Pfizer-vaksinen, siden det er vaksinen som i størst grad er gitt til barn og unge så langt. Unge i denne aldersgruppen skal kun få én vaksinedose. Barn og unge som har vært smittet med covid-19, skal ikke vaksineres.

Uke 37:

 • Vi har drop-in-vaksinering på Hadeland videregående skole fredag 17. september klokka 10.00–13.00. Tilbudet gjelder elever ved skolen. For årskullene 2004 og 2005 er tilbudet aktuelt for dem som ikke har fått første vaksinedose ennå. De som har fått første dose må vente til det har gått åtte til tolv uker før de kan få dose to. For elever født i 2003 eller tidligere, kan de få andre dose hvis det har gått minst fire uker siden de fikk første dose.
 • Vi får levert 690 vaksinedoser med BioNTech og Pfizer (Comirnaty) denne uka.

Uke 36:

 • Vi får ikke lenger levert vaksinedoser hvor nasjonale myndigheter har bestemt antallet. Framover kan vi selv bestille vaksinedoser ut fra behovet i kommunen.
 • Vi får ingen nye vaksinedoser denne uka, men bruker doser vi har igjen fra forrige uke.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum.

Uke 35:

 • Vi gir andre vaksinedose til innbyggere som kun har fått første dose.
 • Denne uka får vi 1100 vaksinedoser fra Moderna (Spikevax). Innbyggere som fikk første dose for fire uker siden eller mer, kan endre timen sin for dose to.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum.

Uke 34:

 • Vi gir andre vaksinedose til innbyggere som kun har fått første dose.
 • Denne uka får vi 858 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) og 1900 vaksinedoser fra Moderna (Spikevax). Det betyr at flere som venter på dose to kan få framskyndet timen sin. Vi åpner for at innbyggere som fikk første dose for fire uker siden eller mer, kan endre timen sin for dose to.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum. Vi vaksinerer med Pfizer-vaksinen tirsdag og onsdag, og med Moderna-vaksinen torsdag og fredag.

Uke 33:

 • Alle innbyggere over 18 år i Gran kommune har fått tilbud om første dose. Ikke alle har bestilt time foreløpig.
 • Denne uka får vi 702 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty).Disse dosene er til personer som skal få sin første dose.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum.

Uke 32:

 • Alle innbyggere over 18 år i Gran kommune har fått tilbud om første dose. Ikke alle har bestilt time foreløpig.
 • Denne uka får vi 546 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty).Disse dosene er til personer som skal få sin første dose.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum.

Uke 31:

 • Vi vaksinerer innbyggere i risikogruppene ti og elleve. Nå har alle innbyggere over 18 år i Gran kommune fått tilbud om første dose. Ikke alle har bestilt time foreløpig.
 • Denne uka får vi 1140 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 697 doser er til personer som skal få sin første dose, mens 443 er til personer som skal få andre dose.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum.

Uke 30:

 • Vi vaksinerer fortsatt innbyggere i riskogruppe ni (innbyggere i alderen 45-54 år), og begynner å vaksinere risikogruppe 10A (innbyggere i alderen 18-24 år).
 • Denne uka får vi 1290 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 840 doser er til personer som skal få sin første dose, mens 420 er til personer som skal få andre dose.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum.

Uke 29:

 • Vi vaksinerer innbyggere i risikogruppe ni (innbyggere i alderen 45-54 år), men har fortsatt noen innbyggere igjen i risikogruppene seks og sju (aldersgruppene 45–54 år og 18–44 år, med underliggende sykdommer).
 • Denne uka får vi 924 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 678 doser er til personer som skal få sin første dose, mens 228 er til personer som skal få andre dose.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum.

Uke 28:

 • Vi vaksinerer innbyggere i risikogruppe åtte (innbyggere i alderen 55-64 år), men har fortsatt noen innbyggere igjen i risikogruppene seks og sju (aldersgruppene 45–54 år og 18–44 år, med underliggende sykdommer).
 • Denne uka får vi 486 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 198 doser er til personer som skal få sin første dose, mens 288 er til personer som skal få andre dose.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum.

Uke 27:

 • Vi vaksinerer innbyggere i risikogruppe åtte (innbyggere i alderen 55-64 år), men har fortsatt noen innbyggere igjen i risikogruppene fem, seks og sju (aldersgruppene 55–64 år, 45–54 år og 18–44 år, med underliggende sykdommer).
 • Denne uka får vi 462 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Alle dosene er til personer som skal få første vaksinedose.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum.

Uke 26:

 • Vi begynner å vaksinere innbyggere i risikogruppe åtte (innbyggere i alderen 55-64 år), men har fortsatt noen innbyggere igjen i risikogruppene fem, seks og sju (aldersgruppene 55–64 år, 45–54 år og 18–44 år, med underliggende sykdommer).
 • Denne uka får vi 702 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Alle dosene er til personer som skal få første vaksinedose. Vi starter nå med et intervall på tolv uker mellom vaksinedose én og to, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Uke 25:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppene 45–54 år og 18–44 år, med underliggende sykdommer.
 • Denne uka får vi 804 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 510 av disse er første dose til personer som ikke har fått vaksinen tidligere.  294 er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 

Uke 24:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppene 55–64 år og 45–54 år, med underliggende sykdommer.
 • Denne uka får vi 678 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 438 av disse er første dose til personer som ikke har fått vaksinen tidligere.  240 er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 

Uke 23:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 55–64 år, med underliggende sykdommer.
 • Denne uka får vi 594 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 210 av disse er første dose til personer som ikke har fått vaksinen tidligere.  384 er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 

Uke 22:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 732 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 336 av disse er første dose til personer som ikke har fått vaksinen tidligere.  390 er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 6 er dose nummer to til personer som har fått dose én med AstraZeneca tidligere.

Uke 21:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 552 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 462 av disse er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 90 er dose nummer to til personer som har fått dose én med AstraZeneca tidligere.

Uke 20:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 498 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 390 av disse er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 108 er dose nummer to til personer som har fått dose én med AstraZeneca tidligere.

Uke 19:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 474 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 192 av disse er dose nummer to til personer som har fått dose én tidligere.
 • Fastlegene får vaksinedoser til pasienter i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Uke 18:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 480 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 246 av disse er dose nummer to til personer som har fått dose én tidligere.
 • Fastlegene får vaksinedoser til pasienter i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Uke 17:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 528 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 144 av disse er dose nummer to til personer som har fått dose én tidligere.
 • Fastlegene får vaksinedoser til pasienter i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Uke 16:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 390 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 
 • Fastlegene får vaksinedoser til pasienter i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Uke 15:

 • Vi gjør oss ferdig med å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år og starter med innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 438 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 
 • Fastlegene får noen vaksinedoser til pasienter i risikogruppe fire (personer i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp). 

Uke 14:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 198 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 
 • Noen vaksinedoser gis til kritisk helsepersonell.
 • Fastlegene får 132 vaksinedoser til pasienter i risikogruppe fire (personer i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp).
 • Vi flytter vaksineringen fra Trivselshuset i Brandbu til den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum. Alle som skal få vaksine, enten dose en eller dose to, skal hit for vaksinering i tiden framover.
 • Når du har bestilt time for vaksinering, får du en SMS fra oss med informasjon om både tidspunkt og sted for vaksinering.

Uke 13:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 222 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 30 er vaksinedose nummer to til dem som fikk dose én i uke ti.
 • Noen vaksinedoser gis til kritisk helsepersonell.

Uke 12:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 282 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 42 er vaksinedose nummer to til dem som fikk dose én i uke ni.
 • Noen vaksinedoser gis til kritisk helsepersonell.

Uke 11:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 144 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty).  
 • Noen vaksinedoser gis til kritisk helsepersonell. 
 • Norge har 11. mars satt vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause. Dette er på grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp hos en person som nylig hadde fått vaksinen. Etter meldinger om blodpropp og blødninger hos noen personer som har fått vaksinen i Norge, undersøker FHI og Legemiddelverket grundig om det er sammenheng mellom vaksinen og ulike former for blodpropp. Les mer om vaksinesituasjonen på FHIs nettsider.

Uke 10:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 126 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 102  er vaksinedose nummer to til dem som fikk dose en i uke sju. 24 doser går til personer som skal få dose nummer en.  
 • 60 vaksinedoser fra AstraZeneca gis til helsepersonell under 65 år.

Uke 9:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 216 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 186  er vaksinedose nummer to til dem som fikk dose en i uke seks. 30 doser går til personer som skal få dose nummer en.  
 • 60 vaksinedoser fra AstraZeneca gis til helsepersonell under 65 år.

Uke 8:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 222 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Dette er kun vaksinedose nummer to til dem som fikk dose en i uke fem. 
 • 60 vaksinedoser fra AstraZeneca gis til helsepersonell under 65 år.

Uke 7:

 • Vi starter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år. Vi har åpnet for registrering i vaksinekø på nett. ​

Uke 5–6:

 • Vi vaksinerer hjemmeboende over 85 år.

 • I løpet av uke seks vil ytterligere 48 personer i kommunen ha fått andre dose med vaksine, og dermed være fullvaksinert.

Uke 4–5:

 • Vi vaksinerer hjemmeboende over 85 år som mottar hjemmetjenester fra kommunen.
 • I løpet av disse ukene vil 72 personer i kommunen ha fått andre dose med vaksine, og dermed være fullvaksinert.

Uke 3:

 • Vi vaksinerer beboere på private institusjoner i kommunen.

Uke 1–2:

Om koronavaksine

Den vaksinen vi hovedsakelig har brukt i Gran kommune er fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Vaksinen består av to doser, som settes med fire–tolv ukers mellomrom. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Fra og med uke 34 får vi i Gran også vaksinedoser fra Moderna (Spikevax). Vaksinen består av to doser, som settes med fire–tolv ukers mellomrom. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Du kan lese mer om vaksinering og om vaksinene på Helsenorges nettsider.

Mer informasjon

Du kan lese mer om det nasjonale arbeidet med koronavaksine på FHIs nettsider

Her kan du lese spørsmål og svar om koronavaksine!

Har du spørsmål om koronavaksiner som du ikke finner svar på her? 
Ring vår koronatelefon på 91 11 05 80, velg tastevalg to. Telefonen er åpen hverdager mellom klokka 10.00 og 12.00.

Hvordan godkjennes koronavaksiner?