Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedelplaner

Kommunen lager kommunedelplaner for bestemte temaer, virksomhetsområder eller geografiske områder.

Gjeldende kommunedelplaner i Gran

Du finner gjeldende kommunedelplaner i Gran under overskriften "Aktuell informasjon" på denne siden.

Mer informasjon om kommunedelplan for Gran sentrum finner du i en egen boks.

Kommunedelplan for Gran sentrum

Det er knyttet flere temakart til kommunedelplan for Gran sentrum:

  • temakart for veg
  • temakart for flom
  • temakart for bebyggelse
  • temakart for grønnstruktur
  • temakart for kollektiv
  • temakart for kulturmiljø

Temakartene finner du i vårt planregister (arealplaner.no).

 

 

Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg

Kommunestyret har vedtatt å starte arbeid med Kommunedelplan helse og omsorg. Planprogram for planarbeidet ble, etter å ha vært lagt ut til offentlig ettersyn, vedtatt i kommunestyrets møte 22. juni (sak 81/21).

Du finner vedtatt planprogram under "Aktuell informasjon" på denne siden.

Anne Borgedahl

enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
41 02 73 07