Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunalt kriseteam

Kriseteamet er en ekstra hjelp i tillegg til den bistanden som ytes gjennom det ordinære tjenesteapparatet. Kriseteamet er også en del av kommunens kriseberedskap og har da spesifikt ansvar for evakuerte- og pårørendesenter ved større hendelser.

Hvorfor har vi et kriseteam

Målet for kommunalt kriseteam er å gi innbyggerne i Gran kommune et tilbud om psykososial støtte. Det gjelder ved påkjenninger som er så store at de overskrider en persons mulighet til å mestre situasjonen. Kommunalt kriseteam søker å hindre eller minske psykiske skadevirkninger slike påkjenninger kan gi.   

Disse er med i det kommunale kriseteamet

Leder for psykisk helse- og rustjeneste er leder av kriseteamet. 

Teamet har medlemmer fra psykisk helse- og rustjeneste, barnevernet, helsestasjonen, lege, politi og prest.

Hendelser som kriseteamet kan bli involvert i

Hendelser der de involverte har vært utsatt for potensielle traumatiserende opplevelser. Det kan være:

  • selvmord
  • ulykker
  • vold/trusler/drap
  • uventet barnedød

Kriseteamet blir i tillegg aktivert som en del av kommunens kriseberedskap ved store hendelser og katastrofer. Det kan være: 

  • store ulykker
  • savnet-situasjoner
  • terror og massedrap

Aktivisering av kommunalt kriseteam skjer via legevakt (Gjøvik eller Gran) som er bemannet hele døgnet, eller via kommunens beredskapsledelse. 

Marianne Granseth

enhetsleder psykisk helse- og rustjeneste
marianne.granseth@gran.kommune.no
90 21 63 45