Hopp til hovedinnholdet på siden

Klagerett i innsynssaker

Du har rett til å klage på avgjørelser i innsynssaker, unntatt avgjørelser om å gi fullt innsyn.

Hvis vi i kommunen gir helt eller delvis avslag i søknad om innsyn, skal vi vise hvilken bestemmelse vi har lagt til grunn for dette avslaget. Vi skal også opplyse deg om klagerett, hvordan du kan klage og fristen for å klage.

I slike saker er det Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans, men du sender klagen til Gran kommune.

Har du bedt om innsyn, men ikke fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen mottok innsynskravet? Du kan da regne dette som et avslag, og du har rett til å klage. I praksis vil en slik klage fungere som en purring overfor de som skal håndtere innsynskravet.

Slik klager du

Du sender din klage til postmottak@gran.kommune.no eller via post til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN. Du må sende inn klagen innen tre uker fra det tidspunktet du mottak avslaget. E-posten/brevet med klagen må være sendt/poststemplet eller innlevert før klagefristen er ute.

Klagen bør inneholde hvilke vedtak du klager på, hva du ønsker endret og hvorfor.

Alle klager skal avgjøres så snart som mulig. Statsforvalteren behandler klagen, og bestemmer om avslaget skal opprettholdes eller om dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis.

Du kan klage

Hvis du har fått avslag på innsynskravet, kan du klage på vedtaket. Du må sende klagen til Gran kommune skriftlig innen tre uker fra du mottok vedtaket.
Du kan sende klagen til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN.

I klagen må du skrive hvilke vedtak du klager om, hva du mener du bør få innsyn i og hvorfor. Vi i kommunen vil da vurdere søknaden din på nytt.

Hvis vedtaket endres, får du brev om dette. Hvis vedtaket opprettholdes, sender vi klagen din videre til Statsforvalteren med kopi til deg. Hvis Statsforvalteren avviser klagen, kan du sende klagen videre til Sivilombudet. Dette er siste klageinstans.

Dokumentforvaltning