Hopp til hovedinnholdet på siden

Kjøp/salg av eiendom - egenerklæring om konsesjonsfrihet

Ved kjøp av salg av andre eiendommer enn landbrukseiendommer, må du fylle ut og sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet for å få tinglyst skjøte.

Dette gjelder i følgende tilfeller:

  • ubebygde tomter
  • bebygde tomter med areal over to dekar
  • eiendommer der grensene mangler i kartet

Når du har sendt inn skjemaet til kommunen, kontrollerer vi opplysningene og sender melding til tinglysingsmyndigheten. Du får beskjed fra oss når dette er gjort og at skjøtet kan sendes inn.

Samme regler gjelder for overføring av hjemmel ved arv og skifte. Du må da sende inn hjemmelerklæring ved arv og skifte av eiendom. 

Alle skjemaer finner du under overskriften «Skjema» på denne siden.

Anne Borgedahl

enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
41 02 73 07