Hopp til hovedinnholdet på siden

Innsending av jordprøver høsten 2022

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal vil også i år ta imot og sende inn jordprøver til Eurofins-laboratoriet.

Utsikt over Jarenvatnet.

Utsikt over JarenvatnetKred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Til gjødslingsplanen kreves jordprøver minst hvert åttende år

Til gjødslingsplanen er det krav om at jordprøver skal tas minst hvert åttende år. Dersom det brukes husdyrgjødsel, bør jordprøver tas oftere – cirka hvert fjerde til femte år.

Frister for å levere inn prøver på Gran rådhus på Jaren

Vi sender de første prøvene til laboratoriet etter den 15. september. Prøvene blir sendt inn etter hvert når vi har fått inn cirka 30–35 prøver. Prøver kan bli sendt inn helt fram til jul, hvis det er mange nok prøver innlevert da. Hvis du skal være sikker på å få sendt inn jordprøvene dine fra Gran rådhus, bør du levere dem inn litt tidligere på høsten.   

Vanlig svartid på jordanalysene er minst 6–8 uker. Dersom du ønsker å få satt opp gjødslingsplan og få bestilt gjødsel tidlig i vintersesongenbør du derfor få tatt jordprøver så snart som mulig.

Du kan få emballasje og låne jordspyd hos oss på Gran rådhus. Spør etter dette i resepsjonen. Dersom du bor langt unna Gran rådhus, vil vi anbefale deg å ringe sentralbordet på forhånd på tlf. 61 33 84 00 (kl. 10.00–14.00) for å høre om det er ledig jordspyd.

Du kan levere inn prøvene samme sted, så vil vi i kommunen videresende prøvene til laboratoriet etter hvert som vi får inn mange nok til en sending (30–35 prøver).

Merk eskene med skiftenummer og avsenders navn

Husk at eskene skal være helt fulle, og merket med skiftenummer og avsenders navn. Du må også fylle ut et bestillingsskjema som leveres sammen med jordprøvene.

Ved standard jordprøver for gjødslingsplanlegging er det vanligvis tilstrekkelig å krysse av for «Pakke 1 jord». Denne prøva koster 249 kroner pluss mva.

Dersom det er misvekst eller andre spesielle forhold, kan du ta kontakt med Landbrukskontoret.