Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon

Alle barn 0–5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. 

Tilbudet ved helsestasjonen følger et program med 16 konsultasjoner fram til barnet er fem år. Vi tilbyr ekstra oppfølging ved behov.

Målet med helsestasjonsprogrammet er blant annet

 • at foreldre skal oppleve mestring i foreldrerollen
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn

Helsestasjonsprogrammet

 • 0–3 dager etter hjemreise fra sykehuset: Hjemmebesøk (jordmor)
 • 7–10 dager etter hjemreise fra sykehuset: Hjemmebesøk (helsesykepleier)
 • 4–8 uker: Gruppekonsultasjon med tema barns motoriske utvikling, hjernens utvikling, og trygg tilknytning (helsesykepleier og fysioterapeut)
 • 6 uker: Individuell oppfølging med helsesjekk og samtale (helsesykepleier og lege), vaksine: Rotavirus (drikkevaksine)
 • 2 måneder: Spørreskjema og samtale med mor om psykisk helse (helsesykepleier), barnet veies etter ønske
 • 3 måneder: Individuell oppfølging (helsesykepleier). Vaksiner: Rotavirus (drikkevaksine) og difteri, stivkrampe, kikhoste, Hib-infeksjon (Hjernehinnebetennelse), poliomyelitt og pneumokokk-infeksjon (to sprøyter)
 • 4 måneder: Gruppekonsultasjon med tema samspill (helsesykepleier)
 • 5 måneder: Individuell oppfølging (helsesykepleier). Vaksiner: difteri, stivkrampe, kikhoste, Hib-infeksjon, poliomyelitt og pneumokokk-infeksjon (to sprøyter)
 • 6 måneder: Individuell oppfølging med helsesjekk og samtale (helsesykepleier og lege)
 • 8 måneder: Gruppekonsultasjon med tema førstehjelp (helsesykepleier)
 • 10 måneder: Individuell oppfølging (helsesykepleier)
 • 12 måneder: Individuell oppfølging med helsesjekk og samtale (helsesykepleier og lege). Vaksiner: difteri, stivkrampe, kikhoste, Hib-infeksjon, poliomyelitt og pneumokokk-infeksjon (to sprøyter)
 • 15 måneder: Individuell oppfølging (helsesykepleier). Vaksine: meslinger, kusma, røde hunder (MMR) (én sprøyte)
 • 17–18 måneder: Gruppekonsultasjon med tema "Hverdagen med små barn - å lage gode rammer for livet" (psykolog, foreldreveileder og helsesykepleier)
 • 2 år: Individuell oppfølging med helsesjekk og samtale (helsesykepleier og lege)
 • 4 år: Individuell oppfølging (helsesykepleier)

Forsterket helsestasjon

Forsterket helsestasjon er et tilbud til barn av foreldre som har, eller har hatt utfordringer knyttet til psykiske helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Tilbudet gjelder også der helsestasjonen eller familien selv er bekymret for omsorg rundt foreldrenes eldre barn.

Tilbudet har som mål å gi ekstra støtte til familien. Det innebærer hyppigere kontakt med helsestasjonen.

Ansatte på Jaren helsestasjon

Jorun Endresen Haukeli
enhetsleder
90 11 39 31
jorun.haukeli@gran.kommune.no

Karianne Bleken Brænden
helsesykepleier
40 90 99 50
karianne.bleken.braenden@gran.kommune.no

Lise H. Bålerud
helsesykepleier
95 01 43 51
lise.balerud@gran.kommune.no

Tone Løvbrøtte
helsesykepleier
40 91 59 30
tone.lovbrotte@gran.kommune.no

Else Egge Mathisen
familieveileder
94 86 97 44
else.egge.mathisen@gran.kommune.no

Ragnhild Knutsen Nordengen
helsesykepleier
ragnhild.knutsen.nordengen@gran.kommune.no
91 34 02 57

Tannhelse

Barnet innkalles til første rutinemessige sjekk rundt tre-årsalder. Dersom barnet har fått en tannskade, eller du ønsker kontakt med tannklinikken, kontakt Hadeland tannklinikk på telefon 61 31 34 00. Du finner tannklinikken i Skolelia 3, 2750 Gran (Hadeland videregående skole).

mandag–fredag kl. 08.00–15.00

Helsestasjonen

Rådhusvegen 39
2770 Jaren
94 13 58 29 
Telefontid 8.30–13.00