Hopp til hovedinnholdet på siden

Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste

Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste gir tilbud til personer som har behov for bistand til å mestre hverdagen i egen bolig. Tjenesten er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser, med nærhet til heldøgns bemanning.

Haugsbakken består av 13 kommunale leiligheter og 2 leiligheter beregnet på kortvarige opphold, og en personalbase. Vi gir også oppfølging til andre hjemmeboende ved behov. 

Tjenestens innhold

Gjennom miljøarbeid og relasjonsbygging, ønsker bo- og oppfølgingstjenesten å bidra til en mest mulig selvstendig tilværelse der beboerne mestrer egen hverdag.

Oppfølgingen blir tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon. Tjenesteinnholdet utarbeides i samarbeid med hver enkelt, og skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i den enkeltes egne verdier og prioriteringer.

Vi bygger tjenestetilbudet vårt på

  • aktiv brukermedvirkning
  • samhandling
  • respekt

Personalgruppa består av spesialsykepleiere, sosionomer, vernepleier, spesialhjelpepleiere og fagarbeidere.

Det er et tett samarbeid med fastleger, NAV, spesialisthelsetjeneste og andre instanser ved behov. 

Dette får du:

  • individuell oppfølging i egen bolig
  • bistand til samarbeid med andre instanser
  • oppfølging av sykdomsmestring
  • bistand til medikamenthåndtering
  • annen bistand for å mestre dagliglivets utfordringer
  • korttidsopphold med individuell oppfølging

Slik går du fram når du trenger korttidsopphold

Ved behov for korttidsopphold ved Haugsbakken, ta kontakt med Tildelingsenheten.

Ditt behov for bistand blir vurdert, og tilbudet blir gitt i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Slik søker du om kommunal leilighet på Haugsbakken

Du kan sende søknad om kommunal leilighet ved Haugsbakken til tildelingsenheten i kommunen. Søknadsskjema finner du under overskriften "Skjema" på siden.

Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste

Heidi Fredrikstad

fag- og driftsansvarlig
heidi.fredrikstad@gran.kommune.no
93 40 06 30 

Tildelingsenheten