Hopp til hovedinnholdet på siden

Grensejustering

Ved en grensejustering kan arealet på en eiendom endres. Det vil si at arealet økes uten at det opprettes nytt gårds- og bruksnummer.

For å kunne justere grensene må 

  • økningen på tillegget være maksimum fem prosent av arealet på den minste av eiendommene. 
  • økningen på tillegget være på maksimum 500 kvadratmeter.

Eiendommene skal ikke øke eller redusere sin verdi med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Grensejustering på maksimum fem prosent av arealet kan kun gjøres én gang per eiendom.

Tiltaket er ikke søknadspliktig.

Både eier av den eiendommen som avgir areal, og den som mottar areal må skrive under på søknaden. Det må legges ved et kart som viser hvilke grenser som skal justeres.

Du må fylle ut og sende inn skjema for oppmåling. Det finner du under overskriften «Skjema» på denne siden. Du trenge ikke å fylle ut nabovarsel.

Alle berørte parter blir innkalt til oppmålingsforretning. Da blir grensene avklart, merket og målt. Når grensejusteringen er gjennomført sender vi ut matrikkelbrev til berørte parter.

Anne Borgedahl

enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
41 02 73 07

Fredrik Hägnemark

oppmålingsingeniør
fredrik.hagnemark@gran.kommune.no
46 90 16 88

Gro Nordal

Fagansvarlig oppmåling/deling
gro.nordal@gran.kommune.no
Tlf: 409 09 952