Hopp til hovedinnholdet på siden

Gran og Lunner musikkråd

Gran musikkråd er et råd som arbeider for best mulige forhold for lokale lag og foreninger, for musikk- og kultrinteresserte og for alle musikk- og kultursjangre. Rådet er både for Lunner og Gran kommuner.

Dette er noe av det Gran musikkråd jobber med:

  • forhold knyttet til øvelser, som lokaler, utstyr, tilgjengelighet og pris
  • forhold knyttet til konserter og forestillinger, som lokaler, utstyr, pris og markedsføring

Et felles talerør

Det lokale musikkrådet er Norsk musikkråds, Musikkens studieforbunds og regionleddenes lokale organisasjonsledd. Et lokalt råd er en sammenslutning av musikk- og kulturlagene i kommunene, og er et felles talerør overfor politikere og myndigheter.

Gran musikkråd mener at et samlet musikk- og kulturliv står sterkere enn lagene hver for seg. Dette kan blant annet gjelde:

  • gratis tilgang til øvingslokaler
  • å finne egnede øvingslokaler
  • rimelig tilgang til framføringslokaler
  • gode samarbeidsmuligheter med kulturskolen
  • felles utstyr i kommunen
  • positiv holdning til eget musikk- og kulturliv

Musikkrådet er med og gir sine prioriteringer når kommunale midler fordeles til lag og foreninger.

Styret

Lars Erik Sundmark – leder  

Liv Bente Kildal – nestleder  

Ole Martin Bergmann – kasserer  

Anne Marte Skari – sekretær  

Terje Asprusten – styremedlem  

Eli Ekeren – vara  

Christian Warg – vara  

Espen R. Hammer – vara 

Lag og foreninger knyttet til Gran musikkråd

Mer informasjon kommer snart.

Kontaktinformasjon, musikkrådets hjemmeside og Facebook

Lars Erik Sundmark : tlf. 95 12 12 02

E-post adresse: granoglunner@musikk.no

Hjemmeside: granoglunner@musikk.no

Facebookside: https://www.facebook.com/granoglunnermusikkrad

Lars Erik Sundmark

leder i Gran musikkråd
tlf. 95 12 12 02