Hopp til hovedinnholdet på siden

FACT Hadeland

FACT Hadeland er et tilbud for personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller problemer med rus, og som har utfordringer med å bruke eksisterende tilbud.

Tilbudet er et samarbeid mellom Lunner og Gran kommuner, NAV Hadeland, IPS Hadeland og DPS Gjøvik.

Dette er FACT

 • FACT står for flexible assertive community treatment - og er altså et fleksibelt og aktivt behandlingsteam.
 • Teamet skal gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig ruslidelse.
 • Oppfølging og behandling foregår i hovedsak i personens hjem og nærmiljø.
 • Kommunen og spesialisthelsetjenesten samler sine tjenester og sin kompetanse i et tverrfaglig team. 
 • Behovet for tjenester vil kunne variere fra intensiv daglig oppfølging til minimum oppfølging hver 14. dag.
 • Fastleger og behandlere i spesialisthelsetjenesten kan henvise til FACT-teamet.

FACT-team Hadeland

FACT-teamet består av følgende funksjoner:

 • teamkoordinator
 • psykiater
 • psykolog
 • spesialvernepleier
 • psykiatrisk sykepleier
 • jobbspesialist
 • erfaringskonsulent
 • merkantil funksjon

Slik kan du få hjelp

Fastleger og behandlere i spesialisthelsetjenesten kan henvise til inntak DPS Gjøvik, merket FACT-team. 

Henvisninger vurderes i et inntaksmøte. Det består av overlege, psykologspesialist, inntakskoordinator, teamkoordinator FACT Hadeland/enhetsleder DPS Gjøvik og representant fra kommunene. 

I inntaksmøtet vurderes følgende kriterier:

 • Den som er henvist har en psykisk lidelse eller ruslidelse som krever langvarig oppfølging og/eller behandling.
 • Den som er henvist har alvorlig svikt i sosial fungering og ofte i kombinasjon med funksjonsnedsettelser på andre livsområder.
 • Det er en årsakssammenheng mellom de to kriteriene over.
 • Det er nødvendig med tverrfaglig samordnet hjelp og oppfølging, for å få gjennomført en behandlingsplan.
 • Bruker er ikke i stand til å nyttiggjøre seg de allerede etablerte tjenestene.

Her finner du oss

FACT Hadeland holder til i tredje etasje på Smietorget kjøpesenter, i Gran sentrum. Det er skiltet inngang fra Storgata.
Adresse er Storgata 16, 2750 Gran.

Teamet vil i hovedsak møte pasienter utenfor kontoret, enten hjemme hos pasienten eller i nærmiljøet.

FACT Hadeland
91 50 62 00