Hopp til hovedinnholdet på siden

Erstatningsordninger

På denne siden finner du oversikt over erstatningsordninger for klimebetingede skader, naturskader, tap eller skade i forbindelse med rovvilt, og offentlige pålegg.

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot.

To ordninger er omfattet av forskriften:

• erstatning ved avlingssvikt
• erstatning ved svikt i honningproduksjon

Ordningen gjelder bare skader som er  forårsaket av klimatiske forhold (været), og som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot. Foretaket må drive faglig forsvarlig, og forebygge og begrense skadene. 

Søknadsfristen for begge disse er 31. oktober og man søker gjennom Altinn.

Du finner søknadsskjema under overskriften "Skjema" på denne siden.

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning.

Du finner søknadsskjema under overskriften "Skjema" på denne siden.

Naturskade

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Du finner søknadsskjema under overskriften "Skjema" på denne siden.

Offentlige pålegg

Følgende ordninger finnes for å erstatte tap etter offentlige pålegg i landbruket:

  • Beiterestriksjoner
  • Frivillig nedslaktning
  • Planteskadegjørere
  • Pålegg nedslaktning
  • Pålegg oppholdsperiode
  • Radioaktivitet

Du finner søknadsskjema under overskriften "Skjema" på denne siden.

Øyulf Guttormsen
Konsulent jord
oyulf.guttormsen@gran.kommune.no
Tlf: 469 35 481

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82