Hopp til hovedinnholdet på siden

Deling av eiendom (skille ut tomt)

Hvis du ønsker å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om dette.

Slik søker du

Lag naboliste og send nabovarsel

Du kan lage naboliste og sende ut nabovarsel ved å bruke skjemaer fra Direktoratet for byggkvalitet. Klikk på lenken "Nabovarsel" som du finner under overskriften "Skjema" på denne siden.

Du kan også lage naboliste og sende ut nabovarsel gjennom Gran e-torg. Her registrerer du deg som kunde for å bestille ferdig utfylte nabovarsler.

Når du har sendt ut nabovarsel, må du sende kommunen kvittering på dette. Du finner skjemaet "Kvittering for nabovarsel" på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet. 

Fyll ut søknadsskjema

Du må fylle ut og sende inn følgende skjemaer:

  • Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, søknad (etter plan- og bygningsloven)
  • Deling av grunneiendom - søknad (etter matrikkelloven)

Dette finner du under overskriften «Skjema» på denne siden. 

Sammen med søknaden må du legge ved

  • et kart som viser hvilket og hvor stort areal du ønsker å dele fra
  • kopi av kvittering for nabovarsel
     

Trenger du å søke om dispensasjon?

Dersom eiendommen ligger innenfor et område som er regulert til LNF (Landbruk-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanen, må du legge ved søknad om dispensasjon fra denne. Dette finner du informasjon om i vårt planregister (arealplaner.no).

Fyll ut og send inn «Dispensasjonsskjema, mal med veiledning» som du finner under overskriften «Skjema» på denne siden.

Send inn søknad

Du kan sende inn søknaden enten via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller som vanlig post til

Gran kommune
Postboks 41
2714 Jaren

Du kan også levere søknaden fysisk hos oss på Gran rådhus, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva skjer når tomten er opprettet?

Den nye tomta blir tildelt et nytt gårds- og bruksnummer og tinglyst. Dette er det vi i kommunen som ordner med. Når ny tomt er tinglyst sender vi ut matrikkelbrev til deg som har søkt om fradelingen.

Du må betale et gebyr for saksbehandlingen. Under overskriften «Priser» på denne siden finner du prisliste for deling av eiendom. Vi sender deg faktura for dette i eget brev.

Når tomta er tinglyst må selger og kjøper selv ordne med skjøte og tinglysing av dette.

Anne Borgedahl

enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
41 02 73 07

Gro Nordal

Fagansvarlig oppmåling/deling
gro.nordal@gran.kommune.no
Tlf: 409 09 952

Solveig Hallum

Konsulent Plan, bygg og oppmåling
solveig.hallum@gran.kommune.no
Tlf: 469 19 525