Hopp til hovedinnholdet på siden

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet i egen bolig

I Norge starter det en brann hvert 20. minutt. Med enkle tiltak og økt bevissthet kunne mange branner vært unngått. Hvor brannsikkert er det hjemme hos deg? Eller hos naboen eller hos bestemor? 

Ta en brannsikkerhetssjekk

 1. Sjekk at det er minst én røykvarsler i hver etasje.
 2. Sjekk at røykvarsleren(e) virker. Dette gjør du ved å holde knappen inne noen sekunder, til det begynner å pipe. 
 3. Er slokkeutstyr lett tilgjengelig? Husk å ha slokkeapparat i hver etasje.
 4. Sjekk at slokkeapparatene er i orden.
 5. Husk at hvert slokkeapparat skal kontrolleres hvert 5. år og skal ha sørvis hvert 10.år.
 6. Det kan også være lurt å ha brannteppe og slokkespray.
 7. Ikke la noe brennbart stå ved siden av ildstedet.
 8. Unngå seriekobling med skjøteledninger.
 9. Ikke dekk til elektriske varmeovner.
 10. Pass på at du har frie rømningsveger.
 11. Installer komfyrvakt.
 12. Bytt gjerne ut stearinlys med LED-lys.
 13. Sørg for å trygge røykevaner. Bruk askebeger. Et røyke-teppe er lurt å ha.

På nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Brannvernforeningen får du flere gode tips om brannsikkerhet.

Brannsikkerhet i næringsbygg, borettslag og sameier

Borettslag og sameier regnes som virksomhet, og har derfor en plikt til å jobbe systematisk med brannsikkerhet.  Alle som driver virksomhet i et næringsbygg og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet.

Les mer om hvilke krav som stilles til en brannsikker virksomhet:

Spesielle krav for et særskilt brannobjekt

Et særskilt brannobjekt er byggverk, områder, tunneler, virksomheter med mer, hvor brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdier. 

Særskilte brannobjekt har ingen spesielle krav, men er gjenstand for risikobaserte tilsyn fra brannvesenet. Se brann- og eksplosjonsvernloven §13.

Bål og bråtebrenning

Du kan lese mer om dette på informasjonssiden om bål og bråtebrenning.

Overnatting og arrangementer

Overnatting

Skal du bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, må du melde fra til oss.  Dette kan være skoler, forsamlingslokaler, barnehager eller andre bygg. Meldingen må du sende oss minst tre uker i forveien.

Arrangement

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Ved arrangementer og festivaler må du melde fra minst tre uker før.

Når du melder fra om et arrangement, må du samtidig legge ved dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten ivaretas. Du kan finne mer informasjon om dette på dsb.no.

Veiledere om brannsikkerhet

For å sikre at brann- og redningsmannskapene våre kommer til når ulykken er ute, har vi laget en lokal veileder. Denne er spesielt beregnet på involverte parter i bygg- og plansaker, for eksempel arkitekter, brannrådgivere, entreprenører, konsulenter og andre som driver bygg- og anleggsarbeid. Du finner veilederen her: Tilrettelegging for brannvesenet (PDF).

Veiledere for brannsikkerhet i egen bolig, næringsbygg, borettslag og tilrettelegging for brannmannskap.

Ola Lynne

leder brannforebygging
48 86 58 86
ola.lynne@gran.kommune.no

Per Ansgar Østby

leder beredskap/varabrannsjef
per.ansgar.ostby@gran.kommune.no
90 08 89 26

Sturla Bråten

brannsjef
sturla.braten@gran.kommune.no
90 08 16 67