Hopp til hovedinnholdet på siden

Avløsertilskudd ved sykdom

Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket kan også ha rett på tilskudd til avløsing ved sykdom og lignende.

Tilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til avløsing når gårdbrukeren ikke kan delta i gårdsdrifta pga. sykdom, graviditet, fødselspermisjon eller ved sykt barn.

Ordningen gjelder også ved dødsfall, dvs. at gjenlevende kan får refundert utgifter til avløsing i etterkant av gårdbrukerens dødsfall.

Mer informasjon om ordningen får du på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider eller ved henvendes til landbrukskontoret.

Hvem kan søke?

Ved sykdom må den som blir avløst ha

  • næringsinntekt fra foretaket på minst en ½ G
  • være sykemeldt fra arbeid i foretaket
  • være yngre enn 70 år

Avløser kan ikke

  • ha næringsinntekt fra foretaket
  • være ektefelle eller samboer med en som har næringsinntekt fra foretaket
  • være under 15 år

Hvordan søke?

For å søke, fyller du inn søknadsskjemaet "Avløsertilskudd ved sykdom - landbruk" som du finner under overskriften "Skjema" på denne siden.

Søknaden sendes Landbrukskontoret for Hadeland, og må være innkommet innen 3 måneder etter siste avløste dag i sykdomsperioden.

Med søknaden skal du legge ved følgende:

  • sykemelding eller annet (avhengig av årsak)
  • utskrift av godkjent fastsetting av likning for de to siste åra
  • dokumentasjon for utgifter til avløsing
  • dokumentasjon for mottatt lønn, sykepenger og annet i sykdomsperioden

Øyulf Guttormsen

konsulent jord
oyulf.guttormsen@gran.kommune.no
Tlf: 469 35 481