Hopp til hovedinnholdet på siden

Aksellastrestriksjoner

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger blir vanligvis innført rett etter påske og blir vanligvis opphevet rundt 17. mai. Når aksellastrestriksjonene blir innført og når de blir opphevet annonserer vi i lokalpressen og her på våre nettsider.

I perioder med aksellastrestriksjoner, får vi en god del telefoner fra folk som lurer på dispensasjon for å kjøre inn varer. Gran kommune behandler ikke søknader om dispensasjon, det er det Statens vegvesen som gjør. Du kan ringe dem på telefon 22 07 30 00.

Liste over veger som er berørt av aksellastrestriksjonene

Liste over hvilke veger som blir berørt finner du i dokumentet Aksellastrestriksjoner for Gran kommunen 2021