– Alle nye saker og dokumenter som sendes inn til oss som jobber med byggesak, plansaker eller oppmåling mellom 10. desember og 3. januar, blir lagt på vent fram til etter denne perioden, opplyser Karoline Unnli Mathisen, fagansvarlig for byggesak i Gran kommune.

Hun forklarer pausen med at avdelingen over nyttår skal begynne å jobbe i nytt fagsystem; kalt Plan & build. Målet med nytt system er å gjøre arbeidet med plan- og byggesaker mer effektiv, både for innbyggerne og for de ansatte. 

Behandler saker så raskt som mulig

Den 10. desember slutter kommunen altså å registrere inn saker i dagens system. Alle saker som sendes inn før denne datoen, behandles fortløpende som vanlig - fordi disse sakene allerede vil være registrert i det gamle systemet. 

– Vi starter med å registrere inn saker igjen i løpet av den første uka i det nye året, sier Mathisen.

Hvor lang tid det tar å få alt over i nytt system, avhenger av hvor mange saker som er kommet inn i løpet av perioden.

– De som sender inn søknader eller andre dokumenter til oss mellom 10. desember og 3. januar vil oppleve at vi har noe lenger behandlingstid enn vanlig, forklarer Mathisen.

Hun forsikrer samtidig om at alle saker behandles så raskt som mulig, når de er i gang å jobbe i nytt system.