Hopp til hovedinnholdet på siden

Vi i Gran

Vi i Gran-dokumentet er resultatet av en bred medvirkningsprosess som ble gjennomført i 2010-2011, og som endte med en politisk vedtatt arbeidsgiverpolitikk som vi alle følte at vi eide. Etter elleve år, trenger dokumentet et løft.

Vi i Gran - collage

Vi i Gran kommune leverer en rekke ulike tjenester til innbyggerne våre.Kred.: Fotograf Bjørn Tore Stokke AS© Gran kommuneFoto: Bjørn Tore Stokke / Fotograf BT Stokke AS

Nå begynner arbeidet med å fornye Gran kommunes arbeidsgiverpolitikk - men Vi i Gran består

Grunnmuren i Vi i Gran er de tre verdiordene våre RAUS, PROFF og PRAKTISK. Disse ordene bruker vi på tvers av fagområder og lokasjoner, og de er vår identitet. Andre viktige brikker i Vi i Gran er INNSIKT, ansattes dag og Vi i Gran-prisen.

Vi i Gran dokumentet framstår i dag som "gammelmodig", med utdaterte bilder og gammel grafisk profil. I tillegg har det skjedd mye på det arbeidsgiverpolitiske området. Nå i det siste også KS' arbeidsgiverpolitiske satsning "Nyskapende arbeidsgivere".

Rådmannens ledergruppe har derfor bestemt at det skal settes i gang en prosess for å oppdatere og fornye kommunens arbeidsgiverpolitikk. Et arbeid dere snart skal få høre mer om. Men Vi i Gran består og det samme gjør verdiordene våre.

I påvente av et nytt dokument, pensjonerer vi det gamle Vi i Gran heftet, og opprette denne nettsiden. Her finner du hele innholdet fra Vi i Gran-heftet, som fortsatt gjelder. 

Raus, proff og praktisk

Raus er et verdiord som sier noe om kjernen i visjonen for Gran kommune. Raushet handler om respekt for innbyggerne og hverandre. Rause ansatte og ledere ser og tar vare på hverandre. Rause ansatte aksepterer at mennesker er forskjellige, og er mer opptatt av å påpeke det som er bra enn det som er feil. Rause ansatte og ledere anerkjenner alle arbeidsoppgaver som viktige, og ønsker at alle skal lykkes i sitt arbeid gjennom faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø til det beste for innbyggere og kollegaer.

Proff er et verdiord som sier at oppgaver skal utføres med høy kvalitet og med stor grad av integritet. Proffe ansatte og ledere respekterer lover, forskrifter, politiske vedtak og sier fra dersom noe strider med faglig integritet og etiske prinsipper. De skiller mellom sak og person, og er trygge i sin jobbutførelse.

Praktisk er et verdiord som sier at de ansatte er opptatt av aktivt å finne løsninger for innbyggere og hverandre. De er kreative og løser gjerne arbeidsoppgavene tverrfaglig til det beste for innbyggere og kollegaer.

Vi i Gran - Den gode medarbeideren

En barnehageansatt leker med barna ute.
 

 • Jeg er åpen og inkluderer mennesker jeg møter i jobben.
 • Jeg er pliktoppfyllende og gir god service.
 • Jeg er samarbeidsvillig og engasjert.
 • Jeg er faglig oppdatert og utfører arbeidsoppgavene mine på en ærlig og samvittighetsfull måte.
 • Jeg er lojal overfor avgjørelser.

Vi i Gran - Den gode lederen

En medarbeider og en bruker av tilrettelagte tjenester gjør snekkerarbeid.

 

 • Jeg er tilgjengelig og lydhør.
 • Jeg er ærlig og rettferdig.
 • Jeg viser tillit og delegerer oppgaver for å skape utvikling og trivsel på arbeidsplassen.
 • Jeg informerer og inkluderer mine medarbeidere i avgjørelser som angår fellesskapet.
 • Jeg ønsker åpenhet og arbeider aktivt for at mine medarbeidere skal få ytre sine meninger og utvikle sine kvaliteter.

Vi i Gran - Fellesskap og trivsel

En medarbeider innenfor samferdsel og park sitter i en hjullaster.
 

 • Vi i Gran framsnakker hverandre. Vi snakker heller med hverandre enn om hverandre.
 • Vi i Gran respekterer hverandre slik at alle føler trygghet og trives på arbeidsplassen.
 • Vi i Gran har stor takhøyde på arbeidsplassen slik at alle får ytre sine meninger.
 • Vi i Gran er positive og bruker humor for å skape arbeidsglede og et godt arbeidsmiljø.
 • Vi i Gran ser hverandre.

Vi i Gran - Utvikling og kompetanse

En helsesykepleier måler hodeomkretsen til en baby.
 

 • Vi i Gran holder oss faglig oppdatert og deler kunnskap med hverandre.
 • Vi i Gran deltar i faglige diskusjoner for å fremme erfaringsutveksling og kompetanseutvikling.
 • Vi i Gran – både arbeidsgiver, ledere og arbeidstakere – legger til rette for relevant og nødvendig kompetanseutvikling

Vi i Gran - Omdømme

En ansatt på sykehjem og en beboer sitter i hagen og drikker kaffe.
 

 • Vi i Gran informerer og kommuniserer på en god måte.
 • Vi i Gran gir god service, og sikrer likebehandling ved å utføre arbeidsoppgavene best mulig.
 • Vi i Gran setter pris på hverandre, og deler de gode historiene om Gran kommune.
 • Vi i Gran er lojale og bevisste på at alle virksomheter og tjenestesteder er en del av Gran kommune.