Kontaktinformasjon

Tilrettelagte tjenester har ansvaret for å behandle søknadene og fordele midlene.
Kontaktperson er enhetsleder Gunn Kristin Reinli.

Gran kommunes retningslinjer for ferie- og fritidsreiser

I retningslinjene finner du blant annet informasjon hvilke kriterier søknadene vurderes etter, og i hvilken rekkefølge søknadene prioriteres.

Retningslinjer for ferie- og fritidstilskudd i Gran kommune

Søknadsfrist og informasjon om hvordan du sender inn søknaden din

Merk søknaden med  Sak 22/085 Ferie- og fritidstilskudd. 

Du kan sende søknaden din via e-dialog, som er en sikker måte å sende dokumenter digitalt.
 Her finner du informasjon om og pålogging for e-dialog

Du kan også sende søknaden som brevpost til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren

Søknadsfrist 22.mai 2022