Hvert år har Gran ungdomsråd 25 000 kroner som skal deles ut til tiltak for barn og unge i kommunen. Dette kalles for «stimuleringsmidler». Det er grupper, lag og organisasjoner som driver, eller ønsker å starte tilbud for barn og ungdom under 18 år, som kan søke om støtte.

Slik søker du

Send inn en skriftlig søknad til postmottak@gran.kommune.no innen fristen 3. desember 2021.

Alle som får midler, vil bli bedt om å gi en enkel rapport om hvordan pengene er brukt. Dette vil skje før ungdomsrådet møtes til nytt fordelingsmøte neste år.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ungdomsrådets sekretær, Jane Rogstad Slette, enten på telefon 47 66 35 22, eller e-post til jane.rogstad.slette@gran.kommune.no.