– Dette er en fantastisk tomt med et stort potensial, sa arkitekt Stein Halvorsen, fra Stein Halvorsen Arkitekter AS.

Halvorsen skal ikke jobbe med prosjektet selv, men deltok likevel i oppstartsmøtet på Gran. Det er to av hans kolleger, Ingrid Eide Grepperud og Kristoffer L. Fridheim, som skal jobbe med prosjektet.

Tegnet Årets helsebygg 2021

Arkitektfirmaet har god erfaring med å bygge offentlige bygg tidligere, og har blant annet tegnet brannstasjonen i Bergen, Follo politistasjon og Viken psykiatriske senter.

Stein Halvorsen Arkitekter AS har også tegnet Alta omsorgssenter, som ble kåret til Årets helsebygg 2021. Her trakk juryen fram gode miljøtiltak, funksjonalitet og plassering i terrenget i sin vurdering av bygget. Alta omsorgssenter består av både sykehjemsdel, omsorgsboliger, ungdomsboliger og dagsenter. Du kan se bilder fra omsorgssenteret på nettsidene til Stein Halvorsen Arkitekter AS.

Har erfaring med å bygge i massivtre

Alta omsorgssenter er bygget med en stor grad av massivtre – slik planen er også her i Gran.

– Det er mange fordeler med massivtre. Det gir mange sanseinntrykk, det er positivt for klima-fotavtrykket, kjapt å bygge, og det er enklere med tanke på å legge rør og ledninger, forklarte Halvorsen. 

Han la til at det kan være noen utfordringer også, som lydgjennomgang. Derfor er det viktig å ha med dette i tankene når en skal bygge.

Flere funksjoner på plass tidlig i prosessen

Prosjektleder i skisseprosjektet er Bodil Drange Pedersen, fra Prodecon AS. Hun forteller at det er vanlig i slike prosjekter at arkitekten starter alene først, og at andre funksjoner kobles på etter hvert. Dette blir annerledes i det nye skisseprosjektet.

– Vi har flere funksjoner på plass samtidig og tidlig, slik at prosjektet blir mer samordnet. På den måten får vi inn flere perspektiver og konseptet blir bedre forankret hos de ulike delene av prosjektet, forklarer Pedersen.

Her er en oversikt over deltakerne fra oppstartsmøtet 13 .juni:

  • Gard Olsen, byggherre på vegne av rådmannen i Gran kommune
  • Bodil Bakken, brukerkoordinator på vegne av Helse og omsorg
  • Stig Anders Stensby, brukerkoordinator på vegne av Sykehuset Innlandet
  • Bodil Drange Pedersen, prosjektleder for byggherre (fra Prodecon AS)
  • Marie Aasgaard, prosjekteringsleder (fra Rambøll Norge AS)
  • Kristoffer L. Fridheim og Stein Halvorsen, arkitekter (fra Stein Halvorsen Arkitekter AS)
  • Marit Smidsrød, miljørådgiver/BREEAM akkrediter profesjonell (fra Norconsult AS)
Skisseprosjekt for nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen - juni 2022

Deltakere i skisseprosjektet for nytt helse- og omsorgssenter var på befaring på Sagatangen 13. juni.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

På befaring til Hurum helsehus

Fredag 24. juni drar prosjektgruppa på befaring til Hurum helsehus i Asker. Der skal de blant annet høre erfaringer om bruk av velferdsteknologi.